A Laws.Africa project
1 January 2010

Tanzania Government Gazette dated 2010-01-01 number 1

Download PDF (684.0 KB)
Coverpage:
                                                   ISSN 0856 — 0323
MWAKA WA 91                                           01 Januari, 2010.

TOLEO NA.1

BEI SH. 300/=               ,         LA               DAR ES SALAAM
            JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                           —_—_—_Q——

                     Linatolewa kwaIdhini ya Serikali na
                      Kuandikishwa na Posta kama
                            Gazeti
                       ~YALITYOMO

            Taarifa ya Kawaida Na.    Uk.              '  ‘TaarifayaKawaida Na.     — Uk.

                            1     Ubatilisho wa Haki ya Kumiliki Ardhi..... Na.5-7     2
Notice re Supplement .............:sccceseees Na.1
Appointment of Ambassadors............. wee Na2  1/2
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ....... Na.3-4  2      Uthibitisho na Usimamiaji wa Mifathi..... Na. 8     3
TAARIFA YA Kawalpa Na. 1                     T     yA Kawama Na. 2


  Notice is hereby given that Rules and Notices as set      THE CONSTITUTION OF THE UNITED REPUBLIC:
out below, have been issued and are published in                  OF TANZANIA,1977
   wae    neuer
Subsidiary Legislation Supplement No. 1 dated 01"
January, 2010 to this number of the Gazette:—                       NOTICE

Rules underthe Appellate Jurisdiction Act (Government              APPOINTMENT OF AMBASSADORS
  Notice No. 1 of 2010).                                             :
                                   It is hereby notified for general information that the
Rules under the Judicature and Application of Laws Act      following having been appointed ambassadors by the
  (Government Notice No. 2 of 2010).              PRESIDENTtook prescribed oaths on 16th December,
                                 2009 before entering upon the duties of their
Notice under the Protection of New Plant Varieties        respective Offices:
  (Plant Breeders’ Rights) Act, 2002 (Government          ;
  ‘Notice No. 3 of 2010).                      (i)   Ms. SaLome THADDAUS SUAONA
  .                                    Ambassador   -   Japan
Notice under the Seeds Act, 2003, 2009 (Government          .
  Notice Number 4 of 2010).                     (ii)  Mr. James Mwasi Nzact
                                       Ambassador « -    Burundi

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais - Menejimenti ya Utumishi
  wa Umma S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

            Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)