A Laws.Africa project
8 January 2010

Tanzania Government Gazette dated 2010-01-08 number 2

Download PDF (1.6 MB)
Coverpage:
                                                         ISSN0856 - 0323
 MWAKA WA91                                                  8 Januari, 2010

 TOLEO NA.2

 BEI SH.300/=                         LA                   DAR ES SALAAM

             ‘JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                           —_—9-———_-


                       Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                         Kuandikishwa Posta kama
                             Gazeti
                  Taarifa ya Kawaida Uk.                           Taarifa ya Kawaida Uk.

 - Notice re Supplement........0....cceeceseees wowNad   5     Kupotea kwa Baruaya Toleo ya Kumiliki
,          ;    a,    -               AIH ooee eecscseenecnseecesecscssecsscnseesssseesensesaneess Nal5  7
 Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi............Na. 10-12 5/6    Makampuniyaliyobadilisha Majina.............. Na. 16-37 7/9
          .     :     .              Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi............... Na.38       10
 Kupotea kwa Leseni za Makazi reer Na 13-14        6     Deed Poll on Change ofName................0008 Na.39         10

 TAARIFA YA KAWAIDA NA. 9                      Rules under the Civil Aviation Act (Governmenf Notice
                                    No. 10 of2010).
   Notice is hereby given that Sheria Ndogo, By-law,
 Orders, Rules and Regulation orders as set out below have     Regulations under the National Health Insurance Fund Act
 been issued and published in Subsidiary Législation          (Government Notice No. 11 of2010).
 Supplement No. 2 dated 08" January, 2010 to this number      Order under the Newspapers Act (Government Notice
 of the Gazette:-                           No. 12 of2010)
 Sheria ya Fedhaza Serikali za Mitaa (Sheria Ndogo za Kodi     Order under the Newspapers Act (Government Notice
  ya Huduma) za Halmashauri ya Wilaya Kilombero, 2008         No.13 of2010).
  (Tangazola Serikali Na. 5 lamwaka 2010).             TAARIFA YA Kawalba Na. 10
 Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa (Sheria Ndogo za Ada
                                      KUPOTEA KWAHATIYA KUMILIKI ARDHI
  na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero,
                                        Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
  2008 (Tangazola Serikali Na. 6 lamwaka 2010).
                                                 (Sura 334)
 By-law under the Local Government (Urban Authorities)         Hati Namba: 19207.
  Act (Government Notice No. 7 of 2010).                Mmilikaji: StepHen KamenyA Kasura of P. O. Box
 Order under the Roads Act (Government Notice No. 8 of |        Mwombaji: StepHeN Kamenyva Kasuta of P. O. Box 9373
  2010).                              Dar Es SALAAM.
                                    Ardhi: L. O. No. 27458, Plot No. 52, Block J, Medium
 Rules under the Civil Aviation Act, 1977 (Government        Density, MbeyaCity.
  Notice No.9 of 2010).                        Eneo: 8350, Futi za Mraba.
  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)