A Laws.Africa project
15 January 2010

Tanzania Government Gazette dated 2010-01-15 number 3

Download PDF (2.5 MB)
Coverpage:
                                                                ISSN 0856 - 0323
                         GAZETI
  MWAKA WA91                                                       15 Januari, 2010

 TOLEONA.3-
 BEI SH. 300/=                                                   DAR ES SALAAM

                  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                   0----———-—                              Linatolewa kwaIdhini ya Serikali na
                                 Kuandikishwa Posta kama
                                         Gazeti


oP                                 YALIYOMO
                       Taarifa ya Kawaida Uk.                            Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ........c.ccccecccscssssessceesseseese Na.40
                                      11     Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki
 In the Court ofAppealof Tanzania at                         ALGhi ...ecsssscssnsitstsnaenemesnanesan Na. 49-50 18
  Dar es Salaam o.......ccccccecessessscsssssscsssscescscsecess Na, 41  1246    Makampuni yaliyobadilisha Majina....... Na.51-6-      18/20
 Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi............. Na. 42-8 16/7            Anventory ofUnclaimed Property ......:1:.....ccssse Na.66.   20

 TAARIFA YA Kawalpa Na. 40
                                           By-Lawsunder the Local Government (Urban Authorities),
  Notice is hereby given that, Sheria Ndogo and By-laws                Act (Government Notice No. 17 of201 0).
 as set out below have been issued and are published in
 Subsidiary Legislation Supplement No. 3 dated 15*
                                           By-Laws under the Local Government Finance Act,
January, 2010 to this Number of the Gazette:-
                                            (Government Notice No. 18 of2010).

Sheria Ndogo za (Usafi wa Mazingira) za Halmashauri ya
  Manispaa ya Musoma, za mwaka 2010 (Tangazo la
                                            Notice is hereby given that the following Bill to be
  Serikali Na. 14 lamwaka 2010).
                                           Submitted to the National Assembly is published in Bill
                                           Supplement No.1 dated 15% January, 2010 to the Gazette
Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Mfuko wa Afyaya Jamii)
                                           No.3 Vol. 91 dated 15" January, 2610.
  wa (Tiba kwa Kadi) za Halmashauri ya Manispaa ya
 ~ Musoma za mwaka 2010 (Tangazola Serikali Na. 15 la
  m.vaka 2010).
                                          A Bill for An Act to apply for a further sum of Nineteen *
                                            Billion Shillings out ofthe service ofthe year ending on
Sheria Ndogo za (Ushuru wa Masoko) za Halmashauri ya
                                            the Thirtieth day of June, Two thousand and Ten, and
  Manispaa ya Musoma za mwaka 2010 (Tangazo la
                                           to appropriate the Supply granted.
  Serikali Na. 16 lamwaka 2010).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba
                                ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwa katika Gazeti, Yapelekwe kwa Mhariri
                                 , Ofisi ya Rais — Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma,S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla
                                       ya Jumamos? ya kila Juma.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam —Tanzani
                                                    a -


(Download complete gazette PDF)