A Laws.Africa project
29 January 2010

Tanzania Government Gazette dated 2010-01-29 number 5

Download PDF (1.7 MB)
Page 1
                                                    ISSN 0856 - 0323




                  ‘GAZETI
  MWAKA WA91                                            29 Januari, 2010

  TOLEO NA.5

  BEI SH. 300/=                                       DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                            —y---




                        Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                          Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti            .               .



                            YALIYOMO

                   Taarifa ya Kawaida Uk.                     Taarifa ya Kawaida Uk.

  Notice re Supplement«0... ceteris Na.73         23   Kampunizilizobadilisha Majina............. Na.81-97    25/7
  Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi .......... Na. 74-80 24-5  Deed Poll on Change ofName.............. Na.98-i01    27/8

  TAARIFA YA KaWAIDA Na. 73
                                  Order under the Excise (Management and Tariff) Act
    Notice is hereby given that, By-laws, Orders,          (Government Notice No. 30 of2010).
  Instruments, Regulations and a Notice as set out below,
  have been issued and are published in Subsidiary        Ordér under the Road and Fuel Toils Act (Government
  Legislation Supplement No. 5 dated 29" January, 2010 to      Notice No. 31 of2010).
  this numberof the Gazefte:-
                                  Order under the Excise (Management and Tariff) Act
  By-laws under the Engineers Registration Act            (Government Notice-No. 32 of2019).
   (Government Notice No. 25 of 2010).
                                  Order under the Excise (Management and Tariff) Act
  Order under the Excise (Management and Tariff) Act         (GovernmentNotice No. 33 of2010).   e.
    (Government Notice No. 26 of2010).
                                  Order under the Constitution of the United Republic of
  Order under the Road and Fuel Tolls Act, (Government        Tanzania, 1977 (Government Notice No. 34 of2010).
    Notice No. 27 of2010).
                                  Regulations under the Engineers Registration Regulations,
  Order under the Income Tax Act (Government Notice         2010 (Government Notice No. 35 of2010).
    No.28 of2010).
                                  Notice under the Tanzania Court of Appeal Rules, 2009
  Order under the Road and Fuel Tolls Act (Government        (Government Notice No. 36 of2010).
    Notice No. 29 of2010). .


   Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
   kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais ~Menejimenti ya Utumishi wa
:      Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF