A Laws.Africa project
31 July 2010

Tanzania Government Gazette dated 2010-07-31 number 31

Download PDF (6.0 MB)
Page 1
                                  Maan
                                    ca                         ISSN US56 - 0323
                                       ’  ©  at
                                    «|e ‘ls        A
                                         Aa
                                 *  {     "Ws

                                 ae         aba
                                         ark os


MWAKA WA 96                                                         31 Julai, 20105

TOLEO NA. 31                GAZETI
BET SH. 1,000/=                                  LA               DAR ES SALAAM

                JAMHURIE YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                SS
                           Linatolewa kwa ldhini va Serikalima
                              Kuandikishwa Posta kama
                                       Gaseti


                               YALIYOMO _
                     Vaarifa ya Kawaida Uk.                             Taarifa va Katwatda Wk,
Kuthibilishwa Kavini....,       iirerertiteneer sce MBS SGA?           Delewation of Powers            Na 379  54
 beet ernepy
Notice    at — 2...eee eeedicce Na56o
     re Supplement        |. t               : 48       .
                                            Kimpuni: Inavotarajiwa
                                                     .   Lo.
                                                        Kulatwa  .
                                                            katika
Inthe Court of Appeal of Tanzania at Mbewa                        Daflari la Makapund 2.          Aa. S800  Ad
 and Arusha...      ees             .. Na. 570-1 48/5:
                                            Kaunpurd ivebacilisha dims... serceeee MASS E-3 ahs
IKuipotea Kain Hiti aa Kumoiliki Ardba so... Na. 372-6
Lbattlisho wa llakiva Kurmilikt Ardity oo. Nad?            3        Deed Pollon Change of Name oo Na SB4-3 SSG
Haniva Rufutwa Jina da Mmilikiwa Kipande                        Inventory of Unclaimed Property.... ve Mi SB6-8 S662
 COATisssaa as essrricenmeit vinsage tema roremaeaneeutenen, Na STH  34                         KUTHIBITISHWA KAZINI
‘Taakiba YA RAWAIDA Ma, S68                               Arowe Mivadinea feretncies fereties OF Ue 2nd
                                            Garracome C. MRNA
          OFISTYARAIS-TKULU                          Auewer divedAucaazier tach 300, Sie
                                            Linas Jacoe Mvinal
Auove Novia Aduviana Qerate fo i Aussie fare                      Anwar Adivedtinne dneaicé fared JSF, SNE
Peg nas                                         Leased T. Sanayi
hv Grorey Msi                                      Ave Sitvetians &eanzic tauretne 2400) Ut
Aare Macandeaiicé Orie fa if kunci terche                        Jost [3. Veoesciar
A500 Sethe                                                       CF PA EEE
                                            Ave Sifwefiun &aenicec fearete
Ireomp  Vion Fagan                                  AgiraAS VOSS ini
                                            Anevo Muveiinin Aiuzic tare UF $f 20065
      TUME YAUTUSISHEWA UMALA- TSI                         Lieonaria AL SUURIMA

                                            Kuthibitishwa Kavind (ienciefec ficeOoturcne wor
Maeve Jeeta &ecncie dared(3 002 Sot
                                            ot)
Gaerne y MA, Charnes

 Matangace vahusuve mah at owelu waliofuriki, Kuvunja mikataba vo ushirikiano na imengineya, yak iat ya ivaaate Fini
 Kwa uma yaweea kuchapishwa katika Gavel, Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi va Rais —Menejimenti ya U timishiwa
   Umma, $.L.P. 2483. Dares Salaam, Simu va Ofisi 2UPSSSD. Kalblis war fvvvcesteent ver dale ofhvanict

                Limeniewa Chapa na Mprgachapa Miki wa Serikali, Dares Sabai = Tinea

Page 2
Download full gazette PDF