A Laws.Africa project
15 April 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-04-15 number 15

Download PDF (75.3 KB)
Page 1
                           ISSN 0856-0323

 MWAKA WA 92                   15 Aprili, 2011


 TOLEO NA. 15          GAZETI
                  LA

        JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

      Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                    Gazeti


                  YALIYOMO
    Taarifa ya Kawaida     Uk.      Taarifa ya Kawaida     Uk.

Kuajiriwa na Kukabidhiwa     1 Maombi ya Vibali vya Kutumia 4/14
Madaraka…………….….Na.265       Maji………………..Na.234-6
Notice re Supplement……..Na.223 2  List of Enviromental Experts
                  Certified…………………….Na.237   14/26
Kupotea kwa hati za Kumiliki 2/ 3 Uthibitisho na Usimamiaji wa   27
Ardhi…………….….Na.224-9        Mirathi………………………..Na.238
Kupotea   kwa  Leseni  za 3  Change of Name by Deed    27/8
Makazi………..Na.230-2         Poll………………………..Na.239-40
Kupotea   kwa  Barua  ya 4  Inventory of Unclaimed    28/34
Toleo………………….….Na.233        Property………………….…..Na.242
        KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA

                    Kuwa Daktari Daraja la II
TAARIFA YA KAWAIDA           Kuanzia tarehe 22/12/2009
NA.222                 DR.EMMANUEL EPAFRA
                    MBANDO
KUTHIBITISHWA KAZINI:
TAMISEMI:Ofisi ya Mkuu wa        Kuanzia tarehe 16/02/2010:
Mkoa wa Iringa:             DR.GOODLUCK BOAZ GOTOLA
Kuwa Katibu Mahsusi III:
Kuanzia tarehe 01/05/2010:       Kuanzia tarehe 19/02/2010:
LEKHA S. LYEMBELA            DR.CHARLES WIDIMIEL LEMA
                    Kuanzia tarehe 12/10/2010
Kuwa Health Officer:          DR.CHRISANTUS ISDORY
Kuanzia tarehe 08/07/1985:       NGONGI
NDUGU ANNA D. MUNUO           Kuwa Muuguzi II:
                    DR.LUZANGO EVARIST MAEMBE
Kuwa Mteknolojia Daraja la II:     BI.ANNA GWELINO DAKI
Kuanzia tarehe 28/05/2010:       Kutibitishwa kazini (inaendelea
BW.LUCAS DANIEL MWANDI         tazama ukurasa wa 28 :)

Page 2
Download full gazette PDF