A Laws.Africa project
1 July 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-07-01 number 26

Download PDF (5.9 KB)
Page 1
                              ISSN 0856-0323

   MWAKA WA 92                    1 July, 2011


   TOLEO NA. 26          GAZETI
                     LA

          JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
         Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                       Gazeti

                     YALIYOMO
  Taarifa ya Kawaida       Uk.    Taarifa ya Kawaida        Uk.

Notice        re 1         Kupotea kwa Barua ya Toleo la 5/6
supplement………………Na.518           Kumiliki Ardhi…………….Na.523-6
In the Court of Appleal of Tanzania 1/5  Makampuni     yaliyobadilisha  6/9
at Dar es Salaam………Na.519         Majina……………………Na.527-46
Kupotea kwa hati za Kumiliki    5   Uthibitisho na  Usimamizi   wa  9
Ardhi…………………...Na.520-1          Mirathi……………………..Na.547-8
Kupotea  kwa  Leseni ya     15   Inventory   of    Unclaimed  10
Makazi…………………...Na.522           Propert………………………...Na.549

TAARIFA YA KAWAIDA NA.518         TAARIFA YA KAWAIDA NA.519
Notice is hereby given that Regulations
and a Notice as set out below,have been   IN THE COURT OF APPEAL AT DAR ES
issued and are published in Subsidiary         SALAAM
Legislation Supplement No.21 Vol.92    AMENDED CAUSE LIST NO.2
dated 1 st July,2011 to this number of
the Gazette:
Regulations  under   the  TanzaniaBefore:KILEO,J.A
Citizenship Act (Government Notice No. Monday the 27th Day of June,2011
185 of 2011)              In Chambers at 9.00 A.M
                    For Hearing:     Criminal Application
Regulations under the Immigration Act No.22 ‘’B’’/2009 Dani Upesi& 2 Others
Government Notice No.186 of 2011)                  Versus
                            The Republic
Regulations under the Animal Disease
Act (Government Notice No.187 of 2011)
                             Civil Application
                    No.110/2009 Kidodi Sugar Estate&5 Others
Regulations under the Animal Diseases              Versus
Act (Government Notice No.188 of 2011)         Tanga Petroleum Co.Ltd
Notice under the Immigration Act
(Government Notice No.189 of 2011)

Page 2
Download full gazette PDF