A Laws.Africa project
8 July 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-07-08 number 27

Download PDF (5.4 KB)
Page 1
                              ISSN 0856-0323

   MWAKA WA 92                    8 July, 2011


   TOLEO NA. 27      GAZETI
                LA
          JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
        Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                      Gazeti

                    YALIYOMO
  Taarifa ya Kawaida       Uk.    Taarifa ya Kawaida         Uk.

In the Court of Appleal of 11/5      Kupotea kwa Barua ya Toleo la 17
Tanzania at Mwanza and          Kumiliki Ardhi…………….Na.560-1
Mtwara………………..…Na.550
Kupotea kwa hati za Kumiliki 15/6     Uteuzi  wa   Wajumbe  wa    17
Ardhi…………………...Na.552-6          Halmashauri ya Taifa ya Wapima
                     Ardhi………….Na.562
Kupotea kwa Leseni  za      16   Sheria    ya     Utwaaji   17
Makazi………………...Na.557-8          Ardhi…………………..……..Na.563
Kufutwa kwa Leseni  ya      16   Deed Poll………………….Na.564-5       18
Makazi………………..…Na.559

TAARIFA YA KAWAIDA NA.550         Before:OTHMAN,C.J.,NSEKELA,J.A      and
  IN THE COURT OF APPEAL OF       KILEO,J.A
    TANZANIA AT MWANZA         Tuesday the 2nd Day of August,2011
        CAUSE LIST         In the Court at 09:00 AM
Before:OTHMAN,C.J.,NSEKELA,J.A and For Hearing:           Criminal Appeals
KILEO,J.A                 No.193/2005           Elias Mtaju
Tuesday the 1 st Day of August,2011    Torokoko
In the Court at 09:00 AM                           Versus
For Hearing:           Criminal
Appeals                          The Republic
No.115/2005 Romara Murosu& Another No.141/2005 Seif Malomele@Ranguni
              Versus              Versus
             The Republic           The Republic
                     No.222/2005 Fungile Mazuri
No.123/2005     Richard Alexender             Versus
           and Another              The Republic
             Versus     Before:OTHMAN,C.J.,NSEKELA,J.A and
            The Republic   KILEO,J.A
                     Wednesday the 3rd Day of August,2011
                     In Court at 09:00 AM

Page 2
Download full gazette PDF