A Laws.Africa project
26 August 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-08-26 number 34

Download PDF (5.6 KB)
Page 1
                             ISSN 0856-0323

   MWAKA WA 92                26 Agosti, 2011


   TOLEO NA. 34        GAZETI
                LA
         JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
        Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                      Gazeti
                   YALIYOMO
  Taarifa ya Kawaida        Uk.    Taarifa ya Kawaida     Uk.

Kuajiriwa na Kukabidhiwa 67        Designation  of  Land  for 72
Madaraka………………………..Na.661          Investment Purposes.Na…...683
Notice re Supplement…………Na.662   68
                  Makampuni yualiyofutwa katika       72
                  Daftari la Makampuni…Na.684
Kupotea kwa Hati za Kumiliki 68/71 Extracts of Minutes of the Extra      73
Ardhi………………...……….Na.663-79    Ordinary Meeting……..Na.685-6
Kupotea   kwa Leseni  ya 71   Uthibitisho na Usimamizi wa        73/4
Makazi………………………Na.680       Mirathi…Na.687-90
Kufutwa   kwa Leseni  ya 72   Change of Name by Deed           74/5
Makazi………………………Na.681       Poll…………..Na.691-2
Kupotea   kwa Barua  ya 72   Inventory   of   Unclaimed      75
Toleo…..Na.682           Property…………………...Na.693

         KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA

TAARIFA YA KAWAIDA NA.661

 Ofisi ya Rais,Menejimenti ya Utumishi wa  KUAJIRIWA:
         Umma:
                      Kuanzia tarehe 01/01/2010:
         UTEUZI:          Kuwa Maafisa Utumishi Daraja la II:
                      BW.GIBSON J. MAYANI
Kuanzia tarehe 01/12/2010          BI.SALOME C. KESSY
Kuwa Wakurugenzi Wasaidizi:
BIBI MARY K. KINYAWA            Kuanzia tarehe 01/06/2010:
BIBI LOYCE LUGOYE              Kuwa Maafisa Utumishi Daraja la II:
BIBI JANE D. KAJIRU             BI.MAGRETH NGONDYA
BW.ELISANTE M. MBWILO            BI.SUZAN LYAKUNDI
BW.MATHEW M. KIRAMA
BW.RAPHAEL WAIDA              Kuajiriwa na kukabidhiwa madaraka
                      (inaendelea tazama ukurasa wa 76):

Page 2
Download full gazette PDF