A Laws.Africa project
18 November 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-11-18 number 46

Download PDF (7.3 KB)
Page 1
                          ISSN 0856-0323

 MWAKA WA 92                  18 Novemba, 2011


 TOLEO NA. 46         GAZETI
                 LA

       JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

      Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                    Gazeti


                 YALIYOMO
    Taarifa ya Kawaida    Uk.      Taarifa ya Kawaida     Uk
                                      .

Kuajiriwa   na  Kukabidhiwa 15 Notice     of   Transfer   of  24
Madaraka…………..….Na.960       Business…………………………Na.979
Notice            re 16 Kampuni zinazotarajiwa kufutwa katika
Supplement……..….Na.961       Daftari la Makampuni………Na.980-1    24
In the Court of Appeal of      Designation of Land for Investment
Tanzania at Dar es Salaam and 16/2 Purposes……………….Na.982          24
Zanzibar……..Na.962-3      0
Kupotea kwa Hati za Kumiliki 20/2 Uthibitisho na Usimamizi wa
Ardhi………………….Na.964-71       Mirathi………………Na.983          25
Kupotea   kwa  Leseni  ya 22/3 Deed Poll on Change of         25
Makazi………….Na.972-6         Name……………………………Na.984
Kupotea kwa barua za Toleo za 23
kumiliki Ardhi……..…Na.977-8
         KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA

                   ANNA RABSON CHILUNDU,kuanzia
TAARIFA YA KAWAIDA          tarehe 01.11.2011
NA.960
Ofisi ya Waziri Mkuu:        Kuwa Msaidizi wa Mtendaji Mkuu
                   Daraja la II
Kupandishwa Vyeo:          FLORENCE HARUNI SEMBUCHE
Kuwa Mchumi Mkuu Daraja la II
PASCAL JOHN             Kuwa Mwandishi Mwendesha Ofisi
RWEGASIRA,kuanzia tarehe       JUDITH NAUSWA
01.11.2011              MWASULAMA,kuanzia tarehe
ALOYCE HASSAN            01.11.2011
KWAY,kuanzia tarehe         MARY LAWRENCE MATIMBA,kuanzia
01.11.2011              tarehe 01.11.2011
                   CLARA DENIS TEMU,kuanzia tarehe
Kuwa Mchumi Mwandamizi        01.11.2011
VEDASTUS BISWALO           CLARA DENIS TEMU,kuanzia tarehe
MANUMBU,kuanzia tarehe        01.11.2011

Page 2
Download full gazette PDF