A Laws.Africa project
10 August 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-08-10 number 32

Download PDF (849.0 KB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 93                                                       10 Agosti, 2012

TOLEO NA, 32

BEI SH. 300/=                                                  DAR ES SALAAM

               JAMHURE YA MUUNGANO WA TANZANIA


                         Linatolewa kwa ldhini va Serikalina
                            Kuandikishwa Posta kama
                                   Cravcti                           YALIYOMO
                                            ——  -_--—-  —_—  --  -  eee      eee
                   Taartliava Kawaida Uh.                              Taartia va Kawaida Uh.

Kuanriwa na Kukabidhiwa Madaraka ......... Na. 776        II     suisiness Reeustrations and Lacensmy
Notice re Supplement ....00.... cece cece Na???         12      NBN cee cece ct ec beet cbc oy eree: Na FOF              If
Kupotea kwa Hlati za Kumiliki Ardhi ...... Na. 778-94 12"          Bodiva Watualamu wa Ununuzing Usavy
Kupotea kwa lesen za Makazt oa. Na. 792-3            [5       “Procurement and Supphes Professionals
Kupotea kwa Barua va Toleo oo. Na. 794              15       and Techniectans Board” oo. eee. Nau. 7O8            16s}
Kampuni ivotutwa kattka Dattart li                     Kibaha leducullan Centre o.oo ccc cccccccccecececcseees Nal. PYO)  I O2 |
 Makai pun... Leese cece a ec ceteceaeeteteeeesereues wa. 798-6 IS     Change ol Name bs Deed Poll. Na. 8U0-2                 meTAARIEA YA KRAWAIDA NAL 776


           KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA

          Mahakamava Rufaa:                    Auonzic facehe (fi Go 2p l--
                                            Pay Wo iiast APTOS esa ATOLAKE

          KUPANDISHWACHEO                           31. SiASTIES SAID S ALAWAR ES,
                                            iiss AGA Ss foywecanct Adonis,
Nuccia turehe Obblot t.-                                Baw Yourw ny Tous BArnaBas Yoxaeho.
                                            SOON DIANA Ros) NTAKABWA,
  Aiwa Mofakinii Woakect Weesedaaice:-
    LLIZABETITY. MKWwI/t.                              Sth NYVOGULEAN ROBL RT MAWASEBA.
    ng) Usiinpr SWALLo.                               tA WALLLAM PACKSON MIAWARKANYVAMALE SHONGEA,
                                            Bl. Faisal APRA AR KOALAMBA,
Aucanciae taurehe OL G3 720} 2--                            ro besaeay Strip ATWAMIBABA,
   Aiea blakinius: Mkazi Atwanduantizic-
     3). SALOME ABBUBAKART MSILASITA,                 Kuajiriwa ana Kukabidhiwa Madaraka - ((uescdeled
     Bw. Syivesiei Jost pr KAINDA.                   fezame CAurusG Wor 23 )e-

 Matanvazo vabusisn eed) Za wala waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manutaa
 Awa Umma vas:     coshwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejpmentiya Utumishi wa
    Umina. 8.1 .P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2018530/4. Kabla sacfuaraiest va kif Juma.

              Limepigwa Chapa na Mpivachapa Mkuu wa Serikalt, Dares Sabian — banzania


(Download complete gazette PDF)