A Laws.Africa project
17 August 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-08-17 number 33

Download PDF (1.1 MB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 93                                                            17 Agosti, 2012

TOLEO NA. 33

BEI SH. 300/=                                                   DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                oO
                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                         Kuandikishwa Posta Kama
                             Gazeti                         YALIYOMO

                  Taarifa ya Kawaida Uk.                                    Taarifa ya Kawaida Uk.

Notice re Supplement... cere cote Na.803         25       Change ofNameby DeedPoll... Na.808-13 26/8
Kupotea kwa Hatt za Kumiliki Ardhi seevueene Na, 804-5  25                |
                             26       Inventory of Unclaimed Property ............0. Na. 814            29
Kupotea kwa Barua za Toleo «sss a Na. 806-7


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 803                         Mmiliki aliveandikishwa: Tit GOVERNMENT OF THE
                |                    REPUBLIC OF MALI.
  Notice is hereby given that the following Bill to be          Ardhi: Plot 370 Oysterbay Dar es Saiaam.
Submitted to the National Assembly is published on a            Adwombaji: THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALL
                                                           a    |
Special Bili Supplement No. 2 to this number of the            TAARIFA IMETOLEWA kwamba Hati   ya kumilik: ardhi
Curette:    PP                                             r    r     '
                                    iliyotajwa hapo juu imepotea na ninakusudia kutoa Hati
                                    qe   .     ‘  .
 felipe - Dili for An Act to apply a Sum ofFitteen Trillion, One        mpya badala yake iwapo hakuna kipingamizi kwa muda wa
  hundred Ninety One Biilion, Nine Hundred Forty Four         mwezi mmoja tokea tarehe ya taarifa hit, itakanorangazwa
  Million, Three Hundred Thousand Shillings out of the         katika Gazeti la Serikall.
                         ending on                      a         4.          va    ,
  Consolidated fund to the service of the year |             Hat ya Asi) ikionekana, irudishwe kwa Msajili wa Hati,
       :                                .
  the thirticth day of June, 2013 to appropriate tne supply      S.L.P 1191, Dares Salaam.
  eranted for that year, to authorize the reallocation of
                                |    pares Salaam,                          APOLLo, LAIZER.
  certain sppropriations and to provide for matters
                                     .      a                       Ly    |  pe
  C     Ay                             [6 Agosti, 2012                     Msajiliwa Hati Msaidizi
  connected with those Purposes.

TaAaRiFA YA K.AWAIDA Na, 804                      +saRIEA va KAWAIDA Na. 805
                                        .   CUA LIATIVA
                                              ATI YA  KIT IKI ARDEL
                                                  KUMIL
        WAE
      TEAKWA
    KUPOTEAK  HATI YA
    KUPOSer id ya     UMILI
             “RUMIL  KIARD
                 IBE ABUTH!                  KUPOTEA KWAH     Sheria pa Uandikishaji wa Ardlii
            Uenalkishayt wa Ard:            3
             (sure 334)                 |                       Sura 334)

  Suni Nesoture PSOUl0 165.                    |    MatiNambari: (02324.

                  walint s Th busin g molcat aba ye usoh  lance nataon gineyo , vyakiw a varmanulae
 “Sontag? Vahusuyo ranit za wat,
                          io.s svn “Snari ni, (fisi va  Ros, +-Slen ejimen tl ya Giuini sns vn
 mova umm: ewes kucll apishwakatika Gaye? Yantig
              Dar es sama .   tM Ba Be aie Sais$  204,  Kabla  va Vamamost ya Aila ditties.
     tircora, SEP 2483,                                             ENTE RET
         RI EoS FS ASCO T” EES8 eeTa S
                      Tg anNTAOESDDS
 seco ore Se aEO
 Je tabs nated, ©                                   ;  \        ,  1  soe    -

                                        !  ;    1  |    |      _  or Tage


(Download complete gazette PDF)