A Laws.Africa project
24 August 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-08-24 number 33

Download PDF (1.1 MB)
Coverpage:
                                                          ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 93                                                     24 Agosti, 2012

TOLEO NA.33               GAZETI
BEI SH. 300/=                              LA                 DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                             YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                           Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement .00... ce eeeeeees Na.815           31    Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi............ Na. 819    37
Appointment of Chief Court Administrator, Chief               Kupotea kwa Leseni za Makaz................- Na. 820-2    37
  Registrar and Registrar of Court of                    Uthibitisho na Usimamizi wa Mirath ....... Na. 823-4     38
 APDal oo... ccc cccceeeecteeetennereternreeceerecteenies Na. 816 32
                                         Deed Pol! on Change of Name ...............06 Na. 825-8 38/9
In the Court of Appeal of Tanzania at Arusha
                                         Inventory of Unclaimed Property ................ Na. 829 40
 ANd Mwathzad oc cceeereceesecteesneneeserenes Na. 817-8 32/6


TAARIFA YA KAWAIDA Na. 815                            Order under the Road and Fuel Tolls Act (Government
                                          Notice No. 275 of 2012).
  Notice is hereby given that Orders and a Notice as set
gut below have been issued and are published in                 Order under the Income Tax Act (Government Notice No.
Subsidiary Legislation Supplement No. 31 Vol. 93 dated               276 of2012).
24" August, 2012 to this number of the Gazefte:-
                                         Order under the Excise (Management and Tariff) Act
Order under the Income Tax Act (Government Notice No..               (Government Notice No. 277 of 2012).
  270 of2012).
                                         Order under the Road and Fuel Tolls Act (Government
Order under the Income Tax Act (Government Notice No.                Notice No. 278 of 2012).
  271 of2012).
                                         Order under the Local Government (Urban Authorities) Act
Order under the Income Tax Act (Government Notice No.                (Government Notice No. 279 of2012).
  272 of2012).
                                         Order under the Local Government (Urban Authorittes) Act
Order under the Income Tax Act (Government Notice No.
                                          (Government Notice No. 280 of 2012).
  273 of2012).   -
                                         Order under the Local Government (Urban Authorities) Act
 Order under the Excise (Management and Tariff} Act
                                          (Government Notice No. 281 of2012).
  (Government Notice No. 274 of 2012).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manutaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Scrikah, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)