A Laws.Africa project
7 September 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-09-07 number 36

Download PDF (170.8 KB)
Coverpage:
                                                          ISSN 0856 - 0323
   MWAKA WA93                                               7 Septemba, 2012

   TOLEO NA.36

   BEI SH. 300/=                                           DAR ES SALAAM

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               —_—__9Q—__——

                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                  Gazeti
                                     ao
                               YALIYOMO
                                                            io
                      Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
   Notice re-Supplement .........0cccccssessuessseseees Na. 859   1  Uteuzi wa MjumbeBaraza la Ardhi........... Na. 870-71    4
   Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ......... Na, 860-4 1/2
   Kupotea kwaLeseni za Makazi...                    BeCd POW isjecsssserenccrerrecss,pecsaeeanneeeene Na. 872-4 4/5
                           ww. Na. 865-8 2/3
   Kupotea kwa Barua ya Toleo.......        we Na. 869   3  Inventory of Unclaimed Property............. Na. 875     5

   TAARIFA YA KAWAIDA NA. 859                      mpya badala yake iwape hakuna kipingamizi kwa muda wa
     Notice is-hereby given that an Order and Regulation       mwezi mmojatokea tareheya taarifahii itakapotangazwa
   as set out below have been issued and are published in        katika Gazeti la Serikali.
   Subsidiary Legislation Supplement No. 33 dated 7th
                                        Hatya Asitt jkionekana irudishwe kwa Msajili wa
   September, 2012 to this number of the Gazette:—
                                     Hati, S.L.P. 1191, Dares Salaam.
   Order underthe Antiquities Act (GovernmentNotice No.
     288 of2012).
                                     Dares Salaam,               Apoito E. Laizer,
   Regulation under Anti-Money Laundering Act
                                       4 Septemba, 2012        Msajili wa Hati Msaidizi
     (Government Notice No. 289 of 2012). .

 i  Taarika YA Kawaipa Na. 860
                                     TAaarira YA Kawatpa Na, 861
       KUPOTEAKWAHATI YA KUMILIKIARDHI
          Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi                KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDH?
 |               (Sura 334)     :                 Sheria va Uandikishaji wa Ardhi
_     Hati Nambari: 7906,                                     (Sura334)
     Mmiliki aliyeandikishwa: DUKai.A Vist (PANZANIA)
                                        Hati Nambari:40073t,       .
   LIMITER.                      :
                                        Muutliki aliyeandikishwa; §. A. Sip ANd Company,
     Ardhi: KewatJa Na. 97 Msasani, Qar es Salaam.
LJ    Muombaji: Dukala Vitabu (Vanzania) Limited.             Ardhi: Kiwanja Na, 126 Mandela Road Mabibo
                                     Jijini Dar Salaam.
     Taarira IMETOLEWA kwamba Mati ya Kumiliki Ardhi           Muombaji: S. A. Said and Company Limited of P.O.
   iliyotajwa hapo juu imepotea na ninakusudia kutoa Hati
                                     Box 2628, Dar es Salaam.
      E420 VahusuyoO mali “va wate wohotriki kuvurnja mikataba ve ushirikiano na mengineya!
                                                  yakiwe ya manufaa
        yaweza huchs  wakatika t+   Yapelekwe} ‘a Mhariri, Ofisi va Rais —ienejimenti a Utumishi wa
      Unima, S.L.P. 2483, Dares Satiou. Simu za Ofisi 2UI8S32/4. Kobis on
                                             ranost vor h
                Limepigwa Chapa aa Mpigachapa Mkau waSerikali, Dar es Sain —Tanzania


(Download complete gazette PDF)