A Laws.Africa project
21 September 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-09-21 number 38

Download PDF (107.2 KB)
Coverpage:
                                                        ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 93                                               21 Septemba, 2012


ons                    GAZETYT                                   -
                                                                      | I
BEL SH. 300/=                            LA                DAR ES SALAAM

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


                         Linatolewa kwaIdhini ya Serikali na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                Gazeti


                              YALIYOMO
                     Taarifa ya Kawaida Uk.                        Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka ........ Na. 901       19    Kupotea kwaBarua ya Toleo.........ess0e: Na. 916      23
 (Pres      .    He           In  O()?  7           3  ‘    oe    i          “   ae
Notice to the supplement «0.0.00: Na. 902           20    Makampuni yaliyobadilisha Majina........ Na.917-34 23/5
Kutangaza Siku ya Uteuzi                             ’     a   ‘6
 ens     <     :             ,   .       Makampuni yanayotarajiwa kufutwa
(Chaguzi ndogo Madiwani)...........00cee »Na. 903       20      .   oe    -  se          oo
Kutangaza siku va Kupiga Kura                      katika daftari la Makampuni ...............000+ Na.935-8  26
(Chaguzi ndogo Madiwani) ..........ccee Na. 904        20    DeedPoll on Change of Names .........-. Na. 939-43     26/8
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ......... Na. 905 - 12 21/2      Inventory of Unclaimed Properties......... Na. 944-5 28/30
Kupotea kwaleseniZa Makazi oc Na. 913-5 22/3

                       KUAJIRIWA NA KUKABIDITIIWA MADAKA
‘TAARIFA YA Kawaiba Na. 901                            Bw. Noa N. MKASANGA,
                                          Bw. Msarirni N. GAMBAMALA,
           Wizaraya Viwandana Biashara                 Bw. Huzaima K. Musitt,
   W,         Wali      biclh  \                Bw. Mcnaro E. Mwanca
     afuatao     Waliajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka:-          Bi OnenGEwe.

Kuanzia tarehe
       : 0-4 Julai, 2012:-                     Kuanzia tarehe 02 April, 2012:-
   Kuwa Afisa Biashara Daraja lal                     Kuwa Fundi Sanifu daraja la
      Bw. Mt RBERT ANDRI Ww HAaripy,                    Bist. Regina R. KAVENUKI
      Bibi. KOKULAISA KATWIRE,                   kuanzia tarehe 02 april, 2012:-
        CG    sD    ‘                      :    re
      Bw. Geopirrey P. Davin,                      Kuwa Msaidizi wa Maktaba Daraja la I
      Bw. Kyejo W. JAMES,                          Bw. Epwab J. KATENGESYA.
      Bw. Tuoptas G. MKENGA,                    kuanzia tarehe 02 April, 2012:-
       i       i  Rugus
      Bi. Auicia V. RuGUMAMU,                       Kuwa Mchumi Daraja la Il
      Bw. FRANK MLINGWA,                           Bw. Eowarp D, NKOMOLA
      Bi. Koxunatsa R. Karwirt                                        a

Kuanzia tarehe 02 Aprili, 2012:-                     Kuajiliwa na Kukabidhiwa Madaraka- (/nuendelea fazama
   Kuwa Mtakwimu Daraja la I                       ukrasa wa 30):-

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —-Menejimenu ya Utumis.ai wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jinamosi ya kila Juma

                 Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)