A Laws.Africa project
12 October 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-10-12 number 41

Download PDF (118.8 KB)
Coverpage:
                                                         ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 93                                                  12 Oktoba, 2012

TOLEO NA. 41

BEI SH. 300/=                             LA                DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                              —$$$<                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                           Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti


                             YALIYOMO

                   Taarifa ya Kawaida Uk.                         Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice? Supplemient iscscvsssicsavesacsssvooerenss Na. 1011 59       Kupotea kwa Leseni za Makazi ........... Na. 1030-1     64
Appointment of Authorized Officers . . Na. 1012-7 59/61
                                      DeedPoll on Change of Names ............. Na. 1032-3    65
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi... Na. 1018-23 61/2
Kupotea kwa Barua za Toleo za Kumiliki                   PONCE RED Gt ssc seaxsacceoneereaciesenteaesenrs Na. 1034  65
 CAD wesszeesicessesnnasosscaencatiznanvestasaaeass Na. 1024-9 62/4    Inventory of Unclaimed Property... Na. 1035         66


TAARIFA YA Kawaipa Na. LOT                         Notice underthe Special
                                               |   Economic Zones Act (Government
                                        Notice No. 314 of 2012).
   Notice is hereby given that Orders, Regulations and
Notices as set out below, have been issuedandare published         Order under the Electricity Act (Government Notice
in Subsidiary Legislation Supplement No. 37 dated 12"              No. 315 of 2012)
October, 2012 to this numberofthe Gazerte:-
                                      TAARIFA YA Kawaiba Na. 1012
Order underthe Urban Planning Act (Government Notice
  No. 309 of 2012).                             APPOINTMENT OF AUTHORISED OFFICER
                                            (Undersection 11(5))
Order under the Magistrates’ Courts Act (Government
   Notice No. 310 of 2012).                                THE LAND ACT1999
                                                 (No. 4 oF 1999)
Orderunder the Urban Planning Act (Government Notice
  No. 311 of 2012).                              I, ANNA UGuLumu Mpemu, Acting Commissioner for
                                      Lands interms ofsection I] sub-section 5 ofthe Act HerrBy
Regulations under National Leaders’ Funerals Act              AuTHORISE JOsepit BURA MADANGI ofSiha District Council
   (Government Notice No. 312 of 2012).                  to have jurisdiction as an Authorized Officer, to perform
                                      the functions as contained in the Land (Functions of
Notice under the Local Government (Urban Authorities)            Authorized Officers) Regulations, 2001 published in the
   Act (Government Notice No. 313 of 2012).                Government Notice No. 76 of 4" May, 2001.

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba yaushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa ummayaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti va Utumishi
  wa Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)