A Laws.Africa project
7 December 2012

Tanzania Government Gazette dated 2012-12-07 number 49

Download PDF (131.5 KB)
Coverpage:
                                                       ISSN 0856-0323
MWAKA WA 93                                               7 Desemba, 2012


TOLEO NA.49           (CsA LE T ]
BEI SH. 300/=                       LA                   DAR ES SALAAM


            JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                        ——_(.——_                    Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                      Kuandikishwa Posta kama
                           Gazeti


                       YALIYOMO
                                                     Taarifa ya Kawaida Uk.
                  Taarifa ya Kawaida
                          53     Application for Registration ofa Tittle .... Na.        1209  55
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka Na. 1200
Notice re Supplement ......... eee Na. 1201     54     Kupotea kwa Barua ya Toleo la kumiliki
Appointment of Court of Appeal Judges,              ATO caresvescccsssssursesasesevessavaresewseseeennevone Na.  1210-1 55/6
                                Kupotea kwa Leseni za Maka7i .........0++ Na.          1212-5 56/7
 Memberof the National Electoral
                                Designation of LandforInvestment Purposes... Na.         1216  57
 Commission andSecretaryto the Law
                           54    Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati za Kugawa Ardhi Na.         1217   57
 Reform Commission.......ccceceeee Na. 1202
                   Na. 1203/8  54/5    Change of Name DeedPoll «0.0... Na.               1218-19 58
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi_
          KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA_
TAARIFA YA Kawatpa Na. 1200                  Msaidizi wa Kumbukumbu darajala I
                                 :
                                Sretta    P
                                   R. Mpanpa, tuanzia tarehe
                                         kuanzia   tarehe 01.11.2010
                                                     2
Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango

Principal Economist daraja II                 Mteknolojia Msaidizi (Maabara)
Dr. Loran B. Mapete, Avanziatarehe 15.05.2011         Crispin J. Kamunaswa, kuanzia tarehe 01.06.2011
Ofisi ya Mkuu wa Mkoa Bukoba                  Mamlaka ya Chakula na Dawa (TFDA)
Mteknolojia daraja IT                     Mkaguzi wa Chakula

GeorcrJ. Miramao, kuanzia tarehe 01.02.2012          Noor Mecun, kuanzia tarehe 02.08.2012
Mperwa R. Rweyemamy, kuanzia tarehe 01.02.2012         Mariam Appu, kuanzia tarehe 02.08.2012
Pau S. JIseNna, kuanzia tarehe 01.02.2012           Saktay SILKAY, Kuanzia tarehe 02.08.2012

FREDERICK N. NyoseGwa, kuanzia tarehe 02.01.2012
  .  .   .     “p88                  Mkaguzi wa Dawa
Afisa Afva Mazingira Msaidizi
                                Goria Matemu, kuanzia tarehe 02.08.2012
Cnrister J. KANYANKOLE, Auanzia tarehe 01.11.2011       Jacos Muacama, kuanzia tarehe 02.08.2012
Mteknolojia Msaidizi (Dawa)                     ae               Madaraka   /j         —
                      0          Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka(inaendelea Uk wa58):-
Rukia K. Monamen, kuanzia tarehe 01.07.201
              —      ims   el
                                      no na mengineyo, yakiwa ya manufae
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba yaushirikia
                      Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menviimenti ya Utumishi wa
 kwa ummayaweza kuchapishwa katika Gazeti.
                                        ya Jumamosi ya kila suma.
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla

            Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)