A Laws.Africa project
11 January 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-01-11 number 2

Download PDF (120.5 KB)
Page 1
                                                         ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA94                           —                      11 Januari, 2013
mom:                GAZETI
BEI SH. 300/=                                             DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          —                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                         Kuandikishwa Posta kama
                              Gazeti


                         YALIYOMO

                  Taarifa ya Kawaida Uk.                           Taarifa ya Kawaida Uk.

Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka............. Na.13    11    Designation of Land for Investment
Notice re Supplement .........        wNal4    12     PURPOSES sircicercrvxonsrveszrconcurssaasenssasayrsveneeraseves Na. 18 16
TAIZA scevessesrinssoneooeegunrones           12/5    Maombi ya Vibali vya Kutumia Maji.............. Na. 19 16-28
Kupotea kwa Huti za Kumiliki Ardhi............. Na. 15-6  15    Change of Nameby DeedPoll.........               Na.20-1  28
Kupotea kwa Leseni ya Makai... Na.17            15    Inventory of Unclaimed Property .............04 Na.22          29


            KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 13                         KuwaAfisa Habari Daraja la IL:-
                                       FRANCISCA SYLVESTER SWAI.
         Ofisi ya Waziri Mkuu:
                                     Kuwa Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja la II:-
Kuanzia tarehe 01/08/1981:-                         Denis MAHUNJA.
  KuwaArtisan GradeII1:-                    ,
    GeorGe AZANA CHEDIEL.                       Kuwa Funisi Sanifu Daraja la II:-
                                       Sent Joram KAZI.
Kuanzia tarehe 20/08/2007:-                         Sapick SAip MMBWEGO.
  Kuwa Mhasibu Darajala I:-
    FRUMENCE LEONCE MSopue.                     Kuwa Katibu Muhtasi Daraja la II:-
                                      AzizA AHMED NG’ANZO.
Kuanzia tarehe 09/06/2008:-                         JANE JOHN BIDEBERI.
  Kuwa Mchumi Darajala L:-                          RUTH MWASAKAFYUKA.
     SARAH LILIAN Msuiu.                          Pitty NJARABI.

  Kuwa Mchumi Darajala IT:-                    Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka - (inaendelea
     Gopwin GoprReY.                      tazama ukurasa wa 29):-

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejir enti ya Utumishi wa
     Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

              Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF