A Laws.Africa project
1 February 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-02-01 number 5

Download PDF (132.5 KB)
Page 1
                                                                    ISSN 0856 - 0323
  MWAKA WA 94
                                                                 1 Februari, 2013
  TOLEO NA.5

  BEI SH. 300/=
                                                             DAR ES SALAAM

                  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZAN
                                 IA
                                   —_O0——_—_—_                              Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                                Kuandikishwa Posta kama
                                        Gazeti
                       ‘Taarifa ya Kawaida Uk.
                                                                 ‘Taarifa ya Kawaida Uk,
 Notice re Supplement .o..csccccsssssescessesesssssssseece. Na.67
                                      |    Designation of Land for Investment
 In the Court of Appeal of Tanzaniaat                         PULPOSCS ooo eecceccssesssssessssessstessssessssesseseeseetece Na.72
                                                                               7/8
  Dares Salaam oo.  eeeccccccccssscessseeessscccssscecseseceess, Na.68      Kampuni Iiyofutwakatika Daftari la
                                      2
 Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ..                         Makampunii onn...ccccccccsccsssssessssseecssssseesessssee Na.
                                Na. 69-70  7                                      73   8
 Kupotea kwa Leseni ya Makazi vececcccccscccsscecceeeee.               Deed Poll on Change of Name ............,
                                  Na.7)  7                                  Na. 74-6   8/9
                                           Inventory of Unclaimed Property.......
                                                                          .Na.77    9

 TAARIFA YA KAwalpa Na, 67

  Notice is hereby given that Order, Regulations,                 Notice underthe Urban Planning Act (Government
                          Rules,                                     Notice
Sheria Ndogo and Notices as set out below                       No. 15 0f 2013).
                        have been
issued and are published in Subsidiary Legisla
                           tion
Supplement No. 4 dated I February, 2013 to                     Notice under the Tanzania Communications
                       this number                                    Regulatory
of the Gazette:-                                    Authority Act (Government Notice No, 16 of
                                                                 2013).

Rules underthe Electricity Act (Government                    - Regulations underthe Value Added Tax Act
                      Notice No. |]                                   (Government
  of2013).                                      Notice No. 17 of 2013),

Regulation underthe Immigration Act (Government                  Order under the Income Tax Act (Government
                        Notice                                    Notice
  No. 12 0f2013).                                  No. 18 of2013).

Rules under the Energy and Water Utilities                     Sheria Ndogo za (Ushuru wa Madini ya
                      Regulatory                                   Ujenzi) za
  Authority Act (Government Notice No. 13 of                     Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma 2011 (Tanga
                       2013).                                       zola
                                           Serikali Na. 19 lamwaka 2013).
Notice under the Urban Planning Act (Government
                        Notice
 No. 14 of2013).
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki,
                        kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo,
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti.                         yakiwa ya manufaa
                      Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Mene
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu                      jimenti ya Utumishi wa
                         za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya
                                                kila Juma.
                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuuwa Serikali
                                       , Dar es Salaam —Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF