A Laws.Africa project
15 March 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-03-15 number 94

Download PDF (210.4 KB)
Page 1
                                                    ISSN 0856 - 0323
                  GAZETI
MWAKA WA 94                                              15 Machi, 2013

TOLEO NA. 1i

BEI SH. 300/=                        LA                DAR. ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                         Se
                     Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                       Kuandikishwa Posta kama
                            Gazeti -                        YALIYOMO

                 Taarifa ya Kawaida Uk.                        Taarifa ya Sawaida Uk.
Notice re Supplement «0.00.0. eee ceeee Na.208     21    Designation of Land for Investment           fotKupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.... Na. 209-11   22     PUPPOSCS oo. cececeecseteerseeseseereeertessestnens Na.218-9 24
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki              Notice of Final Meeting (Members’s
 AQAA siwcinnannm mamas Na. 212-4 22/3               Voluntary Liquidation) ........ccccscseaneeneens Na.220 25
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ...... Na.215       23    Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi ............ Na.221    25
Taarifa ya Kufuta Chama cha Ushirika-              Power ofAttomeyvce enninemnenciin Na.222 25
  Household Workers Consumers............... Na.216  23    Deed Poll on Change of Name uu... Na.223 26
Taarifa ya Kusudio la Kuhawilisha Ardhi ya            Inventory of Unclaimed Property... Na. 224-7 26/8
 Kijiji kuwa Ardhi ya Kawaida occ Na.217       23    Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi............. Na.228 28TAARIFA YA KAWAIDA Na. 208                    Regulations under the Grazing-Land and Animal Feed
                                  Resources Act (Government Notice No. 55 of 2013).
  Notice is hereby given that an Order, Regulations and a
Notices as set out below, have been issued and are        Regulations under the Grazing-Land and Animal Feed
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 10        Resources Act (Government Notice No. 56 of 2013).
dated 15" March, 2013 to thisnumberof the Gazeffe:-  ~
                                 Regulations under the Grazing-Land and Animal Feed
Order under the Roads Act (Government Notice No. 51 of       Resources Act (Government Notice No. 57 of 2013).
  2013).
                                 Regulations under the Grazing-Land and Animal Feed
Regulations under the Constitution of the United Republic
                                  Resources Act (Government Notice No. 58 of 2013).
  of Tanzania, 1977 (Government Notice No. 52 of 2013).
                                 Regulations under the Petroleum Act (Government Notice
Regulations under the Tanzania Food, Drugs and
                                  No. 59 0f2013).
  Cosmestics Act (Government Notice No. 53 of 2013).

Regulations under the Grazing-Land and Animal Feed        Regulations under the Tanzania Food, Drugs and Cosmetics
  Resources Act (Government Notice No. 54 of 2013).        Act (Government Notice No. 60 of 2013).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, 8.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF