A Laws.Africa project
12 April 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-04-12 number 13

Download PDF (197.6 KB)
Page 1
                                                     ISSN 0856-0323
MWAKA WA 94                                               12 Aprili, 2013

TOLEO NA.13             GAZETI
BEI SH. 300/=                         LA.               DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          SS                      Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                         Kuandikishwa Posta kama
                             Gazeti                         YALIYOMO
                                                               4

                    Taarifa ya Kawaida                      ‘Taarifa ya Kawaida Uk,
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka Na. 282         29    la Makampunt ......eeececceeseserseseesestenes Na, 292/98 31-2
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi..... Na. 283/87    30   Kampuni zilizofutwa katika Daftari la        |
Kupotea kwa Leseni za Makavzi ........... Na. 288/90  30-1   Makampun sserseccescesscrnaqenicn Na. 299/301 32
Kupatea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki Ardhi Na. 29 |  31   Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi Na. 302         32
Kampuni zinazotarajiwa kufutwa katika Daftari          Power OFAItOIney occ eeeceeeeteeteteeee Na. 303         33


          KUAJIRIWA NA KUKA BIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na, 282                    WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII
                                 Kiuwa Muuguzi Daraja iH
WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI
                                 Rosert N.  Mattya, kuarzia tarehe 04,04,2008.
Kuwa Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja la tH
                                 DevoTia P.  SANGA, Avianzia larehe 21.06.2002.
Joyce Msonce Macrsa, kuanzica tarehe 07.01.2013.
                                 ANABELA N.  Macua, Auanzia tarehe 15.03.2007.
Kiowa Konstebo wa Uhamiaji                    ADELINA L.  KABAKAMA, Atianzia tarehe 14.02.2008.

MuHIDINI KASSIM KAABUKA, Auczia tarehe 24.04.2009.        Kuwa Mkutubi Msaidizi
BianbINA TiIMoTHY Furte, Auanzia tarehe 24.04.2009.       Katura RICHARD KALINGA, Kuanzia tarehe 02.09.2003.
Saib ASHERY NTUKULA, Avanzia tarehe 24.04.2009.
                                 Kuwa Tabibu Daraja if
Kuwa Koplo wa Uhamiaji                      ANNA MICHAEL CHONGOLO, Auanzia tarehe 30.06.2007.
Hamap K. Omar, Atuanzia tarehe 14.04.2010.            Kua Daktari Daraja ft
                                 Mwanbu KI, Jivenze, Auanzia tarehe 01.03.2005.
WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI               JANeTH MGHAMBA, kuanzia tarehe 01.01.2007.
Kuwa Assistant Computer Operator
                                 Kuwa Msaidizi wa Kumbukumbu DarajaII
Epson G. LukaAKkaA, Auanzia tarehe 27.12.2013.
                                 Syuivia D. Suayo, Auanzia tarehe 18.01.2008.
KiowaAssistant Technologist
                                 Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka (inaendelea
AGNETHA P. NpuUNGURU, Aucrizia tarehe 07.06.2012.        Uk wa 33):-
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwaumma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF