A Laws.Africa project
26 April 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-04-26 number 17

Download PDF (134.7 KB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA94
                                                            26 Aprili, 2013
 TOLEO NA.17
                    GAZETI
 BEI SH. 300/=                                               DAR ES SALAAM

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                            ————_O—-—_——_                        Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                          Kuandikishwa Posta kama
                              Gazeti


                           YALIYOMO                                           ‘
                  Taarifa ya Kawaida Uk.                             Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ........ccccsceecssesssecsseree Na. 325 49  Uteuzi wa Wenyeviti na Wajumbe wa
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 326-29 49/50       Mabarazaya Ardhi na Nyumbaya Wilaya
                                   Ya PAD OFA vescscscsveaseseszsssesesesscecsnseonnenesernennseeeee Na. 336  52
Application for Registration of Title .......... Na. 330   50  Kampuni Zinazotarajiwa Kufutwakatika
Kupotea kwa Leseni za Makazi...........0... Na. 331-4    51   Daftari la Makampuni ........c..ccsseeeseeeeee Na.337-42           52/3
Uteuzi wa Wajumbe waBarazala Ardhi..... Na. 335          Uthibitisho na Usimamizi waMirathi ........... Na. 343              53
                              51  Deed Poll on Change ofName uu... .csscecsseeeeese Na. 344            53


TAARIFA YA KAWAIDA Na. 325
                                 Notice under the Water Supply and Sanitation Act
  Notice is hereby given that an Order, Regulations and       (Government Notice No. 91 of 2013).
Notices as set out below,   have been   issued and are
                                 Notice under the Petroleum Act (Government Notice
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 15
                                   No. 92 of2013).
dated 26" April, 2013 to this number ofthe Gazette:-
                                 Notice under the Petroleum Act (Government Notice
Oreder under the Weights and Measures Act (Government        No. 93 of2013).
  Notice No. 87 of2013).
                                 TAARIFA YA KAWAIDA NA. 326
Regulations under the Social Security (Regulatory
 Authority) Act (Government Notice No. 88 of 201 3).          KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDHI
                                         Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
Regulations under the National Security Council Act
                                              (Sura ya 334)
  (Government Notice No. 89 of 2013).
                                  Hati Nambari: 57486.
Regulation under the Water Supply and Sanitation Act
                                  Mmiliki aliyeandikishwa; Matias MALoME Cuikawe,
  (Government Notice No. 90 of 2013).
                                 S.L. P9120, Dar es SALAAM,

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunj a mikataba ya ushirikiano
                                        na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayawezakuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi
                                     ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4, Kabla ya
                                         Jumamosi ya kila Juma.

             Limepigwa Chapana Mpigachapa Mkuuwa Serikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)