A Laws.Africa project
5 July 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-07-05 number 27

Download PDF (212.4 KB)
Page 1
                                                           ISSN 0356 - 0323
MWAKA WA94                                                        5 Julai, 2013

TOLEO NA. 27               GAZETI                                         -
BEI SH. 300/=                                                DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                              ————_0O---—-
                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                             YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                            Taarifa ya Kawaida Uk.

Notice re Supplements..........ccceeeeeeeeees Na.561       (157    Notice ofApproval of a Village Land
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.....Na.562-4         158      USe Plans sscsssesisssenremnronaaniscnaacs Na.572 160/1
Kupotea kwa Baruaya Toleo ya Kumiliki                    Kampuni Iliyofutwa katika Daftari la
 ATGoe eeeeeeeeeseeeeseseeeeseeeesencatseeneaeeeenes Na. 565-6 158/9      Makampuni «uu... eeseeesesceseeseeseseeseesseeees Na.573-4  161
Kupotea kwa Leseni ya MakazZi................. Na. 567      159
                                       DeedPoll on Change ofName...............606 Na.575        161
Designation of Land for Investment
                                       Inventory of Unclaimed Property............... Na.576     =: 162
 PUIPOSES sess. csonerseesghiase ecesrieearnmeeess Na. 568-71 159/60
           é
           iTAARIFA YA KAWAIDA NA. 561                          Kanuni za Usimamizi wa Mazingira (Wakaguzi wa
       +                                Mazingira), 2011 (Tangazola Serikali Na. 213 lamwaka
  Notice is hereby given that, Kanuni as set out below,            2013).
have been issued and are published in Subsidiary
Legislation Supplement No. 25 dated 05" July, 2013 to this          Kanuni za Tathmini na Uhakiki wa Athari kwa Mazingira za
numberof the Gazette:-                            * mwaka 2005 (Tangazo la Serikali Na. 214 lamwaka 2013).

Kanuni za Usimamizi wa Mazingira (Matumizi Salama ya
  Bioteknolojia ya Kisasa), 2009 (Tangazola Serikali Na.
                                        Notice is hereby given that the following Acts were
 210 lamwaka2013).
                                       enacted by the Parliament and Published in Acts
                                       Supplement No. 3 and 4 to this numberof the Gazette:-
Kanuni za Usimamizi wa Mazingira (Usimamizi wa Udhibiti
  waTaka za Sumu), 2009 (Tangazola Serikali Na. 211 la
                                       No. 3 or 2013 —An Act to apply a Sum ofEighteen,Trillion,
  mwaka 2013).
                                        _Two Hundred forty Eight Billion, nine hundred Eighty
                                        Three million Shillings out ofthe Consolidated Fund to
Kanuni za Usimamizi wa Mazingira (Viwango vya Ubora
                                        the Service of the Year ending on the Thirtieth day of
  wa Maji), 2007 (Tangazola Serikali Na. 212 la mwaka
                                        June, 2014 to appropriate the Supply granted for that
  2013).
                                        year to authorize the realocation of Certain

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi,ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF