A Laws.Africa project
6 September 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-09-06 number 36

Download PDF (3.0 MB)
Page 1
                                                                 ISSN 0856 - 0323
 NMiWAKA WA 94                                                        6 Septemba, 2013

 TOLEO NA. 36

 BEI SH. 1,000/=                                                    DAR ES SALAAM

                    JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                       pa                                  Linatolewa kwaIdhini va Serikalina
                                      Kuandikishwa Posta kama
                                          Gazeti                                         YALIYOMO
                           Taarifa ya Kawaida Uk,                             Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwana Kukabidhiwa Madaraka.......               Na. 788     |  Uteuzi wa Wajumbe wa Baraza la Ardhi na
Notice re-Supplement .....cccccecserenseeeen            Na. 789     2   INYO APACE -asere sy eaecececre csc get seeeveccaes Na, 806   6
TANZIA oes eceeececeeseceseeseceerseseseavensacevenees    sam:  NG       2  HortanziaLtd.— Special Resolution......... Na, 807         7
Appointment of Permanent Secretaries                          Desigination of Land for Investment
  and Deputy Permanent Secretary .........             Na. 790     3   PUMPOSCS 00. cicsnecrenmonmraem ani Na.808-13         7/9
Appointment ofAmbassadors 0.0.0.0...                Na, 791]    3  Ada za Matumizi ya Majina Ada —Bonde
Appointment of Registrar of Political                           ZiwarTangany thai ccisscscesiveawvesieoesscxsveesies Na. 814 O/T]
  PAMIES scsrcsscczisicisiessoeeteessnsoeaveneenresesensenonsen  Na.  792    4  Deed Poll on Change of Name.........000.0... Na. 815-7 11/12
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.......              Na.  793-6   4  Inventory of Found and Unclaimed
Kupotea kwa Leseni za Makazi«0.00.0...               Na.  797-804 4/6   PROPCITSS cstsscisescsnsnncnnmamemneaees Na. 818        12
Kupotea kwa Barua ya Toleo .......00 0c               Na.  805    6  Kupotea kwa VyCti oo. reese reteeeeees Na. 819-20 13


         KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAwarpa Na. 788                                EMMANUEL Z. MSoMI.
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nehi                       /      Jonn M. Noutu.
    Kuwa Mpishi Daraja la 1 kuanzia tarehe 01/3/2013:                 TimoTHeo M. Lipawaca.
Bi. Jupiry R. MuLoKozi.                                 Mboka N. Minca,

Br. HELEN S, MLINGI.                                   ALFRED A. KAMINYONGE,
                                             Bakart H. Mzunau.
  Kuwa Mhasibu Mwandamizi kuanzia tarehe 01/5/2013:                  Deus SoKont.
PIALA JOSEPH ELIGy.                                   Davin S. SUNGURA,.
  Auwa Mhasibu Daraja la | kuanzia tarehe 01/5/2013:                  GerorceE E. Kimaro.
Maruas G. MyoveLta.                                   SHEDRACK O, AGUMISA.
                                             Salp M. Kombo,
  Kuwa Mkiiguzi wa Polisi kuanzia tarehe 02/4/2013:                  PETER MPELEKA.
Jonas M. Temu,                                     KIMWAGA JUMA.
SOSTINE SWAL.
                                               Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka —(inaendelea
EuiBarik! I. PALLANGYO.
                                                           tazama ukurasa wa | 4)
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
   Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF