A Laws.Africa project
13 September 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-09-13 number 37

Download PDF (2.6 MB)
Page 1
                                                                   ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 94                                                          13 Septemba, 2013

TOLEO NA. 37                      GAZETI
BEI SH. 1000/=                                                       DAR ES SALAAM

                    JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                         ¢)
                                  Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                                    Kuandikishwa Posta kama
                                             Gazeti                                       YALIYOMO

                           Taarifa ya Kawaida Uk.                              Taarifa'a Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka............ Na.821                 17    Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki
Notice re Supplement vo. Na. 822                           18     ATO ceseasenrsceseneencurmeeumsecavedeeccseum ero Na. 831-2 22/3
                                                Kupotea kwa Leseni za MakaZi ......cccceee Na. 833-6 23
TANZIG ooo eececcecceeeeeseseseseseeeeeenerenseeasarecseecessrsereeesanaeseents  18/21
                                                Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi ........... Na.837    24
Kupotea kwa Mati za Kumiliki Ardhi..... Na. 826-30 21/2                    Windfing Up ofthe Companies........0.... Na, 838-9      24


               KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 821                                              Idara ya Uhamiaji:

              KUPANDISHWACHEO                             Kuwa Koplo wa Uhamiaji:-
                                                   Kuanzia tarehe 14/04/2010:-
            Wizara ya Mamboya Nehi:                              ARNOLD THOMAS MNGULI.

Kuwa Mrakibu Mwandamizi wa Polisi:-
                                                   Ofisi ya Kamishna Jenerali Jeshila Zimamoto na
     Kuanzia tarehe 02/04/2013:-                                           Uokoaji:
        SatuM R. HAMDUNI.

                                                  KuwaAskari wa Zimamoto na Uokoaji:-
                  KUAJIRIWA
                                                   Kuanzia tarehe 17/04/2010:-
KuwaAfisa Uhamiaji Daraja la HI:-                                     Hassan H. MbuLu.
    Kuanzia tarehe 08/02/2008:-                                    MicnAcEL MAGAMBO.
      RASHID KHAMIS OMAR.                                      Evance J. BRazio,
                                                      Harry B. KABELELO.
Kuwa Msaidizi wa Hesabu:-
  Kuanzia tarehe 01/07/2006:-                                   Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka — (inaendeleu
    FAuUSTINE NGAKONGWA MTETEGUMU.                               tazama Ukurasa wa 25):-

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                    Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF