A Laws.Africa project
11 October 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-10-11 number 41

Download PDF (3.4 MB)
Page 1
                                                         ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 94                                                  11 Oktoba, 2013

TOLEO NA.41                 GAZETI
BEI SH. 1000/=                                             DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                ——_(I—
                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                              Kuandikishwa Posta kama
                                  Gazeti


                               YALIYOMO

                     Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka............ Na.878          7  Kupotea kwa Leseni za MakaZi.....0....00. Nar888-9    10
Notice re Supplement vo... cee Na.879                 8  Kufutwa kwa Leseni za MakaZ........... Na. 890-1     10
                                      Advertisement of Winding-upPetition......... Na.892    11
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi........ Na. 880-6         8/9
                                      Maombi ya Vibali va Kutumia Maji.........., Na. 893 11/3
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                   Change ofName by Deed Poll... Na. 894           13
 APU becrersecesycosvenneepeerapsstamacsremsesece commences: Na.887  10  Inventory of Unclaimed Properties............. Na. 895-6 13/8


            KUAJIR?WA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
                                            Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi:
TAARIFA YA KAWAIDA NA. 878
                                               KUPANDISHWACHEO
        Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango:
                                      Kuwa Kamishna Msaidizi wa Zimamoto wa Uokoaji:-
Kuwa Msaidizi wa Takwimu Daraja la II:-                    Kuanzia tarehe 21/08/20 13:-
  Kuanzia tarehe 15/10/1991 :-                           Bitty J. MWAKATAGE.
      Macretu J. SANGA.
                                      Kuwa Mrakibu wa Polisi:-
                                          FRANCIS STEPHANO DuMA.
   Kuanzia tarehe 28/10/1991] :-
                                           GEORGE STEPHEN MWANSASU.
     FADHILI HALFANI.
                                                  KUAJIRIWA
  Kuanzia tarehe 01/12/1989:-
      JuMA M. SHABANI.
                                      Kuwa Afisa Ustawi wa Jamii Daraja la IT:-
                                        Kuanzia tarehe 01/05/2012:-
                                           HELLEN CLEMENT.
Kuwa Msaidizi wa-Kumbukumbu Darajala III:-
   Kuanzia tarehe 01/2/1991:-                       Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka — (inaendelea
     Peter S. A. MILLINGA.                       tazama Ukurasa wa 18):-

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatabaya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —-Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali, Dar es Salaam —Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF