A Laws.Africa project
18 October 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-10-18 number 42

Download PDF (3.0 MB)
Page 1
                                                                ISSN 0856 - 0323
 MWAIKA WA 94                                                        18 Oktoba, 2013

TOLEO NA. 42

 BEI- SH. 1000/=                              LA                    DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               >
                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                            Kuandikishwa Posta kama
                                      Gazeti                             YALTYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk,                                Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka.......... Na.897          27     Maombi ya Vibali vya Kutumia Majina
Notice re Supplements o.ccccccccccscseccsesssesseese. Na. 898    28      Kutupa Majitaka sees ceeeeeetesesentistanstsetieeeeeaeess Na.905  31/2
Uteuzi wa Wajumbe wa Mabaraza ya Ardhi                     Designation of Land for Investiment
       einai         Lye                       PUIPOSES oo. ccccccccscsccscecsvectecetscssesecseaesess Na. 906  32
 na Nyumba la Wilayalala, [fakara, Tanga,                   Kampuni Zilizobadilisha Majina ............. Na.907-42 32/7
 Songea, Mbinga, Tunduru na Manyoni.. Na. 899 ~           28     Change of Name by Deed Poll ................. Na.943-4         37
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 900-3         28/9    Inventory of Unclaimed Property ....0.0.0...... Na. 945        38
Ada Mpya za Matumizi ya Majina Ada                       Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi .......... Na. 946         38
 Nyingine zitakazotozwana Bodi ya Maji          .           Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki
 ya Bonde la mto Wami/Ruvu occ Na. 904 29/30                   PATO Da ses. cacspecusecearoeauvneuentenrrcdennnnuereamens Na.947   38


           KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAwaIDA Na. 897                                  Ernest M. KIMOLA.
                                               Mussa K. MARAMBO.
      Wizara ya Mambe ya Ndani ya Nehi:          :              Juma M. Bwire.
                                               SHAFI I. HASSAN.
KuwaTypist Grade I:-                                     MkabaM Knamis MKADAM.
   Kuanzia tarehe 17/03/1975:-                              LEONCE F. RWEGASIRA.
     Ayusu H. KASwamBa.                                 Henry S. MwalBaMBE.
                                              Nassoro A. MouAMED.
          KUPANDISHWACHEO
                                              Rosert J, MAYALA.
Kuwa Kamishna Msaidizi wa Palisi:-                              MoHAMeED S. MOHAMED.
  Kuanzia tarehe 02/04/2013:-
                                        Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka — (inaendelea
     RasHip NGONYANI.
                                        tazama Ukurasa wa 39):-
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo,
                                              yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —-Menejim
                                             enti ya Utumishi wa
   Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4, Kabla ya Jumamosi ya
                                               kila Juma.

              Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF