A Laws.Africa project
20 December 2013

Tanzania Government Gazette dated 2013-12-20 number 51

Download PDF (1.5 MB)
Page 1
                                                     ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 94                                            20 Desemba, 2013

TOLEO NA. 51           GAZETI
BEL SH. 1000/=                       LA                 DAR ES SALAAM

            JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                        ——_{(}--—                     Linatolewa kwa Idhini va Serikali na
                       Kuandikishwa Posta kama
                              Gavel                        YALIYOMO

                Vaarita ya Kawatda Uh.                         Yaarifayva Kawaida Uk.
Notice re Supplement oc. cccccceecees Ma L1G    1G      Kampuni inayetarajiwa Kufutea katika-
Kutangaza tarche ya Utcusi wa Weeombea              Dafiari la Makarnipunt oe Na lliS               22
 Udiwantkatika Uchaguzi Mdowo wa                Medfor Investments Lid Special
 EG IMAATEEE ve Oar aah a leet ESE Na Tid)      19      PROSGNIEIGE He western nent ce eate 5a alee tne te Na.lll@  32
Rulangaza tarche ya Kupiza Kura katika
                                Notice ofAbandonment... es Na. L178 22/9
 Uchaguai Mdoge wa UdiwaniwaKala..Na.1102    20
                                Uithibitisho na Usimamiali wa Mirathi... Ma, 1119-2,      23
Kupotea kwa Leseniza Makazi 0000. Na liag-5 20
                                Usimarmizt Wal MITA.cceseceteereereseseeesens Na. [122     24
Rupotea kwa Barua va Toe ce Ma. 1106-7 201
Kampuni #ilimobadilisha Majina 0... Na. LIM8-i4 2)       Deed Pollan Change ofName woe. Na. PP23-4 24/3


TAARIFA ¥A Koawatoa Nal | POO                    KIOMONI], PARTIMBG, LOOLERA, MAGOMENL,
                                   KIBINDU, UBANGWE, SOMBETINL KASANGA,
  Nollce is hereby given that Resulations as set out       MEMO. RIBOROLOSL MOMBE MIINDNA NYASURA
below, has been issued and is published in Subsidiary,       Chin ve kia ofa ai) ofa Shera va Uchegust
Legislation Supplement No. 48 dated 20" December, 2013           we Sertkali ze Mitaa, Sura pa 292)
to this number ofthe Creserte'-
                                  Kava mujibu wa Kifuneu cha 4101) cha Shera ya
Regulation under the Public Procurement Act (Government     Uchaguzi wa Serikali za Mitaa, Sura «a 292, Time va Taifa
  Nolice Na. 446 of20131.                   ya Uchaguzi inatakiwa kutangaza tarehe ya Uteuri wa
                                Wazombea Udiwant.
TaAARIVA va Kawarga Noa, 110]
                                  Hivyo, Kwa mujibu wa Kifuneu cha 41(1) cha Sheria ya
KUTANGAZA TAREE YAUTELZ] WA WACOMBIOA              Lehaguzi wa Serikali za Mitaa, Sura ya 292, lume ya laifa
  UDIWANTRATIRAUCHAGUZ] MDOGO WA                va Chayuai Ndogo za Kata tapwa hapo juu mi iarehe 15
 UDIWANT WA KATA ZA SEGELA, MPWAYUNOGOL,            Januari, 2014.
 UBUMBL IGUMOU, SDULD MALINDO. SANTIDYA
  TUNGL CODEWA, MEWIT], KI!WALALA,              Dares Saladin,               Juntus BL MaLlana
 NAMIRAGO, MIGONGOLO, KILELEMLA, MTAL,              16 Disemba, 2013         idknewgenci wo Uohagucs
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikalaba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manulaa
 kwaumma yawera kuchapishwakatika Gazeti, Yapelekwekwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti va Utumishi wa
    Umma,5.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu va Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamas! ya ila Juma.

            Limepiawa Chapa na Mpigachapa MMkuwu wa Serikali, Dares Salaam Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF