A Laws.Africa project
31 January 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-01-31 number 5

Download PDF (4.2 MB)
Coverpage:
                                                   ISSN 0836-0323
WWAKA WA 95                                           31 Januari, 2014

TOLEO NA. 5
                GAZETI
BET SH. 1000/=                      LA                DAR ES SALAAM

            JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                         —————_
                    Linatolewa kwa Idhini va Serikalina
                       Kuandikishwa Posta kama
                             foazetl


                        YALIYOMO
               ‘Vaarifa ya Kawaida Wk                       Taarila va Rawalde Ll.
uthibitishwa Ka#int we Nal             535     Kupotes kia Leseni vi Makusd 0002. Me £33-9      G15
Notice re Supplement wo... Nal 2?          Sl     Kufunva kwa Lesent va Makwehow 0 Nab          63
Appointment of Ministers andl Deputy              Rupotva kwBarua ya Toleo oo Na ld”           63
 Nalerbisters - cscs dentine    . Na. 128    sd     uumpund Hivebadilisiwva jita wo... Ma, PbS       tb
lo te High Court of Appeal of Tanzania             Rampunt inp otinibva kufutwa kutike
 at Dares Salaain oo        . Na. 129  SAGO       Dattari la Makampumi .....ceeeeeeees ME, E6Q3     ft
Kapotea kwa Mati va Kumiliki Archi. Ma. 130-2   G1      Inventors of Unclaimed Property 0. Na. [Get      org


          KUAJIREIWA NA KUBKABIDHIWA MADARAKA
TaanibA ya RawalWa. 126
                                  Fanon 4. RLASSAN, Aacio farefie U2 ON,
LETT TTTS HAVA EAGAN                      ANUTILA BUCHONOL, Araeazie feretie QUE 20
OPiS] YA MAKAMULWA RAIS                     Cniary AL RiWanba, Aaceia feewiie (GE awOn
                                Thomas J. UAMGILUIA, diteanclo farefie (00 UE,
Dusaia TLRMIREMGE, Bnet feria (Ge20h,              Joas 1 Noiaiaari, Aneacie terete U0,
WIZARA YA MAMBO VA NDOANIT YA SCH                  BERNARO BR. NoAlA, Auewtia feree (a.
WoLLBARE YY, RUGAIMURAMA, Auenisio terete Ga 08 2Ouy,        NURL OAL KASSIM, Anerazio darete OS. EEG
FewhGrRWwA CUSTEPHAND, Aancnnzie forete (20           Juno, Mowaianu, éiocia densie 08, EE SOY,
Ritiia MLMWuMBa, Anenzia farce 05.00 06,            (onerey Kivina, Anansi terete GG Uy,
ALover LR areMAnA, Atenizia fannie Oo, EE 20M,           YWussur ACA aevicie foeehe O30 SOE,
Jous GO TunUsA, diaiesia tanefie O40 AG,              Said’. NaaMiwi, Beach ferwte Ga 0 tu
Paras ABUL SIE, Aecicio tarehe O40 00 2008,             Vurtiinwk WLOQwors, Aawecta feage GaUSE,
Sovarl Wooster, Aenzia free Faas,                  Srepoen K. Mwaspeiina, dives farefe 0, OP 20,
Feank Prana MWAKABENGA, Auemzia doede S020,             Suaiet Misano, awevitia tree US EOS,
Dhouatus Jusgc, Amaacte terete O30 20                Coneian 13. Boas, qucecio foree CE 2a
Gosirack MikuUsige, Anancie faede OS 00 20,
                                  Kenmeny EF, Mctomyviu, fisia tenede Ua tne
SAHRA OG) MLAsGosomio, Amcicifenetie O90) OY
Yosup Sooo, dreneta torehe Oa FEY,                 Atrafiriwa aa Aukebidhiwa Madarake — incencdelee
Oswarh ld. Mukura, dora terete Oa Soy,
                                  fannie aknrase ind 69
SELABANL KL ALLY, Anetta terete Ga OF,
 Matangaze yahusuye mali za walu waliofariki, kKuvunja mikataba ye ushirikiang namensinevo, yakiwa ya manufaa
 kava imma yawera kuchapishwa katika Gaveti. Yapelckwekwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti va Utumishi wa
    Umina,S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za CHisi 21185314. Kabla ya Jian! pa Aio fraies,
                                                            i

            Limepigwa Chapa na Mpigachape Mi&uu wa Serikali, Gar es Saluan — Tava


(Download complete gazette PDF)