A Laws.Africa project
18 April 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-04-18 number 16

Download PDF (2.4 MB)
Coverpage:
                                                           ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 95                                                      18Aprili, 2014

TOLEO NA.16                GAZETI
BEI SH. 1000/=                                               DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               0
                           Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                              Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                              YALIYOMO

                       ‘Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka .......... Na.422          35  Uteuzi wa Wajumbe wa MabarazayaArdhi          sy
Notice re Supplement .0.....c eects Na.423              36   Na NyUMbA oo. eeeeeeeeeceeceeceeeeeteseteeeseeeseens Na.432   40
In the Court of Appeal of Tanzania at                    Kusajiliwa kwa Vyama vya Wafanyakazi .. Na. 433-5        40/1
 MWANZA oes eeeeteceeeeseseseseseseeeeeseenseeeenenees Na.424 36/8     Kampuni Iliyofutwa katika Daftarila
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ....... Na. 425-7 38/9           Makaimpunt sccssivsevcrmassvenseesrnsuinveasrecte ers Na.436   41
Kupotea kwa Leseni za Makazi ........... Na. 428-9          39  Members Board Resolution ..............0:eee Na.437        41
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                   A Petition to Wind Up uo... eeeceeeeseeeteeeeeeees Na. 438    41/2
 ALD oe cece eecceeeseseseeneteneneueneaeneneaesereavscees Na.430  39  Maombi Yanayohusu Bonde la Ziwa Rukwa.Na. 439          42/3
Application for Ownership by Adverse                    Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi .......... Na. 440-1      43
 POSSCSSION ....ceseceeeceeeeeseeseseteeseseeecseeeseeteesees Na.431 40  Change ofName by Deed Poll ........... ce Na. 442        43/4            KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAwAIDA Na, 422                                  OFIST YA WAZIRIMKUU:

                                      Kuwa Mchumi Mwandamizi Kuanzia tarehe 01/01/2006
        OFISIYAMAKAMU WARAIS:
                        @              Kipst HestoN MSALALE         ‘

Kuwa Mpishi If Kuanzia tarehe 01/07/2013                        WIZARA YA MALTASILINAUTALIE:
MwanbDAwa ALLY KHERI
                                      Kuwa Mhifadhi Wanyamapori Il Kuanzia tarehe 16/09/
      OFISITYA RAIS, TUME YA MIPANGO:                  2012
                                      NKWIMBA TINYALL KILANGI
Kuwa Economist Grade II Kuanzia tarehe 14/11/2011
Brertua A. BOMANI
                                      Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka — (inaendelea
                                      tazama Ukurasa wa 44):-


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)