A Laws.Africa project
23 May 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-05-23 number 21

Download PDF (1.3 MB)
Coverpage:
                                                              ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA95                                                           23 Mei, 2014

TOLEO NA.21
                      GAZETI
BEI SH. 1000/=                                                 DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               ———_O0-———_-
                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                   Gazeti                              YALIYOMO

                      Taarifa ya Kawaida Uk.                           Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement«0.0.0... Na.535                 41  Kufutwa kwa Leseni ya Makai... Na545                   45
Appointment of Ambassador and Deputy                    Kufutwa kwa Chama cha Ushirika cha Msingi
 Executive Secretary 0.0. ccccceccesccsececseeees Na.536      42  cha Kilimo/U fugaji na Uzalishaji Mali -
In the Court of Appeal of Tanzania at
                                       LOKO1OVA oo. cececceeecceseseetenesesesesesteesesesesnenenees Na.546  46
 TINA oes ceeeeceeseecenescseseseseetesuesesesessecscseseees Na.537 42
                                      Extra Ordinary Board Meeting Held at the
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi..... Na. 538-41 44/5
                                       Head Quarters in Dar es Salaam ............... Na. 547         46
Kupotea kwa Leseni ya MakaZi ..........00.0000. Na. 542       45
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Haki ya                   Dé0d POM s,scinssessarsesesisavassaraenasecananncateresives. Na.548   46
 Kumiliki Ardhi oe eeeeeeeeeneneteeeteteees Na. 543-4        45  Inventory of Unclaimed Property................ Na. 549         47TAARIFA YA KAWAIDA Na, 535                         Regulations under the Meat Industry (Import and Export
                                       of Livestock-Meat and Meat Products) 2014
  Notice is hereby given that By-Laws, Regulations and            (GovernmentNotice No. 140 of 2014).
Notice as set out below have been issued and are published
                                      Regulations under the Law of the Child Act (Government
in Subsidiary Legislation Supplement No. 20 dated 23"
                                       Notice No. 141 of2014).
May, 2014 to this numberof the Gazefte:-

                                      Notice under the Petroleum (Exploration and Production)
By-Laws under the Accountants and Auditors
                                       Act (Government Notice No. 142 of 2014).
 (Registration) Act (Government Notice No. 138 of 2014).

                                      Notice under the Plant Breeders’ Rights Acc, 2012
Regulations under the Workers Compensation Act
                                        (Government Notice No. 143 of2014).                    .
 (Government Notice No. 139 of 2014).

                                      Notice under the Petroleum (Exploration and Production)
                                       Act (Government Notice No. 144 of 2014). Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayawezakuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)