A Laws.Africa project
6 June 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-06-06 number 23

Download PDF (4.8 MB)
Coverpage:
                        a)  .                         ISSN 0856—0323
                   GAZETI
MWAKA WA 95                                               06 Juni, 2014
TOLEO NA.23

BEI SH. 1000/=                       L                “DAR ES SALAAM
             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                             fe


                       Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                         Kuandikishwa Posta kama
                             Gazeti


                           YALIYOMO
                  Taarifa ya Kawaida UK.                      Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ............0000000... Na.570     1   Kampuni inayotarajiwa kufutwa katika
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi..... Na.571-3     1-2   Daftari la Makampumi........0.000.0.Na. 588       4
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.......... Na. 574       2   Makampuni Yaltyofutwa katika Daftari
Kupotea kwa Barua ya Toleo ................. Na. 575-8  2-3    la Makampumt .......cccceccececceeee Na. 589/90     4
Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi...... Na. 579     3   Inventory of unclaimed Properties ........ Na. 591-2  5/25
Kampunizilizobadilisha Majina......... Na. 580-7     3/4   Change of Name by Deed Poll .............. Na. 593   25TAARIFA YA Kawalpa Na. 570                     Muombaji: TANZANIA BUILDING AGENCY.
  Notice is hereby given that Tangazo as Set out below      TAARIFA IMETOLEWA kwamba Hati ya kumiliki ardhi
has been issued and is published in Subsidiary          iliyotajwa hapo juu imepotea na ninakusudia kutoa Hati
Legislation Supplement No.22 dated 6" June, 2014 to this     mpya badala yake iwapo hakuna kipingamizi kwa muda
numberof the Gazette:—                      wa mwezi mmoja tokea tarehe ya taarifa hii
                                 itakapotangazwakatika Gazeti la Serikali.
Tangazo chini ya Kanuni za Kumbukumbu na Nyaraka za
  Taifa (Tangazo la Serikali Na. 77 la 2007 (Tangazo la      Hari ya Asitt ikionekana, irudishwe kwa Msajili wa
  Serikali Na. 160 la mwaka 2014).               Hati, S.L.P. 1191, Dar es Salaam.
                                 Dar es Salaam,               Victor ROBERT,
TaariFA YA Kawaipa Na. 571                     30 Aprili, 2014    Msajili wa Hati Msaidizi Mwandamizi

  KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDHI              Taarira YA Kawaipa Na. 572
       Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi             KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDHI
            (Sura 334)                    Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
                                           (Sura 334)
  Hati Nambari: 186254/16.                     Hati Nambari: 12033 MTW.
  Mmiliki aliyeandikishwa: AuMabd ABDALLA MLANDU.         Mmiliki aliyeandikishwa: SELEMANI A.inisi SAIDI wa
  Ardhi: Kiwanja Na. 508 Kitalu “46° Kijitonyama,        S. L.P. 24, Mbinga.         ‘
Dares Salaam.                            Ardhi: Kiwanja Na. 33 Kitalu Na. “B” Lindi Mjini.
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa"
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

              Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)