A Laws.Africa project
27 June 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-06-27 number 26

Download PDF (1.1 MB)
Coverpage:
                                                        ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 95                                                   27 Juni, 2014

TOLEO NA.26                GAZETI
BEI SH. 1000/=                                            DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                              CO
                          Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                 Gazeti                             YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                        Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement... eeeeeeeeeeereeees Na. 623 39/40         Delegation of POWETS.........::cececeseeeeeeerees Na. 631-3 41/2
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi....... Na. 624-5        40  Special Resolution to Wind Up..........000 Na.634-6    42/3
                                    Kampuni Inayotarajiwa kufutwa katika
Kupotea kwa Leseni za MakazZi................+ Na. 626-8     40/1
                                     Daftari la Makampumi«ures Na.637           43
Ubatilisho wa Haki ya Kumiliki Ardhi.......... Na.629       41  Companyto be Struck Off... eee Na.638          43
Hatt ya Kiapo oo. eee eeeecneneeeeeeseseseneeseeeeeeees Na.630  41  Probate and Admistration ..........0.:ceeeeee Na. 639 43/4


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 623
                                    Sheria Ndogo za (Usafi wa Mazingira) za Halmashauri ya
                                      Wilaya ya Mvomelo za mwaka2014 (Tangazola Serikali
  Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Order ara
                                      Na. 195 lamwaka 2014).
Kanuni as set out below, have been issued and are
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 25
                                    Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya
dated 27" June, 2014 to this numberof the Gazette:-
                                      ya Mvomelo za mwaka 2014 (Tangazola Serikali Na. 196
                                      lamwaka 2014).
Sheria Ndogo za Halmashauri ya Wilaya ya Kyela (Ushuru
  wa Mazaoya Maliasili) (Marekebisho) za mwaka 2014
                                    Sheria Ndogo za (Hifadhi ya Mazingira) za Halmashauri ya
  (Tangazola Serikali Na. 192 lamwaka 2014).
                                      Wilaya ya Mvomelo za mwaka 2014 (Tangazola Serikali
                                      Na. 197 lamwaka 2014).
Sheria Ndogo za (Uvunaji wa Maji ya Mvua) za Halmashauri
  ya Wilaya ya Kilolo za mwaka 2014 (Tangazola Serikali
                                    Order under the Road and Fuel Tolls Act (Government
  Na. 193 lamwaka 2014).
                                      Notice No. 198 of2014).
Sheria Ndogo za (Usajili wa Shughuli za Biashara) za
                                    Order under the Excise (Management and Tariff) Act
  Halmashauri ya Wilaya ya Mvomelo za mwaka 2014
                                      (Government Notice No. 199 of 2014).
  (Tangazo la Serikali Na. 194 lamwaka 2014). Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —-Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)