A Laws.Africa project
4 July 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-07-04 number 27

Download PDF (2.5 MB)
Coverpage:
                                                          ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 95                                                     4 Julai, 2014

TOLEO NA. 27

BEI SH. 1,000/—                                             DAR ES SALAAM


               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                ———
                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                              Kuandikishwa Posta kama
                                  Crazeli                               YALIYOMO
                     Taarifa ya Rawaida Uk.                        Tuarila ya Kawaida Uk.
Notice re Supplements 0... Ma O40                    i  Muoni va Maombi va Kibali cha kutupa
                                        Pullenitalia seri case cei"Na. 654           fh
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.....Na.641-4            1/2
                                       Registrar of Business Names    ...     Na O55   6
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.. cue Na. 645               2
                                       Kampuni Zilizobadilishwa Majina............... Na. 656-68 7/8
Designation of Land for Investment
                                       Maombi ya Vibali vva Rutumia Maji....... Na ooo O10
  PUPPOSES. erie= veceertsteesrneiees Ma B6-50)           Zz  baEPL Charyl &cesstccsee tt averted JNa. O70    iL
Taarifia ya Kuhawilisha Ardhi ya Kijiji... Na.G51-2          4/5  Lithibitishe na Usimamizi wa Mirathi....... Na. 671 11
Liteuzi wa Wajumbe wa Kamati za Kugawa                    Deed Poll on Change ofNamen... Nad?2-3 L112
  Mirela esses cove eterna cue vasstesspegyietsoenete teamsNa. G33  5   Inventory of Unclaimed Property... NaG74         12


TAARIEA YA KawaNa. G40                            Notice Under the Land use Planning (Village Land use
                                         Plans} 2014 (Government Notice No. 207 of 2014).
  Notice is hereby given that an Order, Regulation, [Rules
and Notice as set out below, have been issued and are            Taagica ¥s Kawaia Na. o4]
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 26               KUPOTEAKWALLATI YA RUMILIR] ARDHI
dated 4" July, 2014 to this number of the Gazette:—                    Sheria va Vondikishafl wa Ardhil
Order under the Public Finance (Remittance of Revenue to                       (Sura 334)
  the Consolidated Fund} (Public Corporatations,                ati Nambari: 33923,
  Crovernment Agencies and Authorities) (Revocation)              Mimiliki aliveandikistwa: Ricnarb Rwevesamu,
  014 (Government Notice No, 204 of 2014).                  Ardhi: Kiwanja Na. 288, Kitalu ‘DY Mbezi.
Regulations under the Road Tralfic (Motor Vehicles               Afmambayi: RicHarnp Rwiviatamu.
  Registration) (Amendment) 2014 (Government Notice
                                        Taanies IMETOLEWA kwamba Hati ya kumiliki ardbi
  No, 205 of2014).                             iliyotajwa hapo juu imepotea na ninakusudia kutoa Hatt
 Rules of the Court under the High Court Registries             mpya badala yake iwapo hakuna kipingamizi kwa muda wa
  fAmendment) 2014 (Government Notice No. -206 of             mwezi mmoja tokea tarehe ya taarifa hii itakapotangazwa
   2014).                                 katika Grazeti la Serikati,

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manulaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti, Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, 8.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Oftsi 2118531/4. Kabla ya Jiwmamosi yo Aila tenia.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar ¢s Salaam —Tanzania_ ~


(Download complete gazette PDF)