A Laws.Africa project
15 August 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-08-15 number 33

Download PDF (1.1 MB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
                            T I
                                                                  15 Agosti, 2014


                           E
MWAKA WA95

TOLEO NA. 33

BEI SH. 1000/=
                        G A Z                                  DAR ES SALAAM

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                   OO
                              Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                                Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                                  YALIYOMO

                          Taarifa ya Kawaida Uk.                            Taarifa ya Kawaida Uk.
                               es eseees Na.733 13                                  15
                                            Makampuni ..2..c. se eeecceeesereseeereneeeteeeeseseens Na. 743
Notice re Supplemen    t........c   cecee  eee
Kupotea  kwa   Hati   za Kumiliki    Ardhi......   . Na.  734-8 14  Makampuni yanayotarajiwa Kufutwa katika
                                            Daftari la Makampuni .......0... cere Na. 744-6             16
Kupotea  kwa   Baruaya    Toleo   ya  Kumiliki
 ATGIAL ......0.e.tscoececerarccearecsvgerayereerocerenensnenaneneges Na. 739 15  Member Voluntary Winding-Up in the matter
Kupotea  kwa  Leseni   za Maka21...    ...........   - Na. 740-1 15   of De Registering of Bukwaya Hudumaya
                                            Usafirishaji Company Limited...........+4 Na.747            16
Hani ya Kufutwa     Jina  la Mmiliki    wa  Kipande
                                        15  Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi....... Na. 748-9           16
 Cha Ardhi ....ccccccseceeceeeeeeeeseeeeeesesesetetenerersenenes Na. 742
                                           Deed Poll ...c.....csscesseseesssisuvevensssenssseseegrenevesees Na.750  17
Kampuni Inayofutwakatika Daftarila


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 733                              Order under the Public Finance Act (Government Notice
                                            No. 281 of 2014).
  Notice is hereby given that Rules, Orders, Notice and
Sheria Ndogo asset out below have been issued and are                 Order under the Income Tax Act (Government Notice No.
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 32                  282 of2014).
 dated 15" August, 2014 to this numberof the Gazette:-
                                           Order under the Income Tax Act (Government Notice No.
 Rules under the Engineers Registration Act (Government                 283 of2014).
  Notice No. 278 of2014).
                                           Notice under the Economic and Organized Crime Control
 Order under the Income Tax Act (Government Notice No.                 Act (GovernmentNotice No. 284 of 2014).
  279 of2014).
                                           Sheria Ndogo za (Ushuru wa Huduma)za Halmashauri ya
 Order under the Public Finance (Public Service Advances                 Wilaya ya Bahi, 2014 (Tangazo la Serikali Na. 285 la
  Fund PSAF) (Establishment) 2014 (GovernmentNotice                  mwaka 2014).
  No. 280 of2014).


                                        na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba yaushirikiano
                              Mhariri, Ofisi ya Rais ~Menejimenti ya Utumishi wa
  kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa
                                       ya Jumamosi ya kila Juma.
       Umma,S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla

                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)