A Laws.Africa project
22 August 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-08-22 number 34

Download PDF (3.4 MB)
Coverpage:
                                                              ISSN0856 - 0323
MWAKA WA 95                                                        22 Agosti, 2014

TOLEO NA, 34

BEI SH. 1000/=                                                  DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANTA
                                —_t---—_-—
                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                              Kuandikishwa Posta kama
                                      Craxeti                               YALIYOMO
                 Taarila ya Kawaida Uk.                                 ‘Taarila ya Kawaida Lk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka _........, Na. 75l 19             Taarifa ya Umilikishaji wa Riwanja 2.0000... Na 764       27
Notice re Supplement.....cuessssesessseceee Na752  20)             Maombi va Vibali vya Kutumia Majiwww.. Na, 765-6 27/8
Appointment of High Court Judges .........Na. 733 20/1
                                         Maombi yanayohusu Bonde la “bwa
In the Court of Appeal of Tanzania ab
 Dares Salaam and ATUsha eee Na. 754-5 21/5                     PUKWat oo eee eeseceeeeceenseeseecnsenaneetnnscenees thao?  29
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhia...... Na. 756-8 25/6             General Procurement Notice (OPN. Ne. 76R 30V3
Kupotea kwa Leseniza Makavi ....cc Na. 759-62             26     Uthibitisha na Usimamiaji wa Mirathi.... Ma. 769 34
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                      Deed Pollon Change of Name oo. Wa 770              34
 AUDI once ceecesteesseensseennoumevinetiicstiasscssenseeees Na.763  27
                                         Malis Kudkotait: hc Sea Wa TFl 34/5


            KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAABIFA YA KAWAIDA Na. 75]                            Kuwa Adkwfunz: Mifugo Moealaliei buansia torehe PaA02
                                         2013
  WIZARA YA VIWANDA NA BIASHARA: BRELA                     TrumMaAaA, BAKARL
    (BUSINESS AND REGISTRATION AND                      Kuwa didkufuacé Kifimo i tuanzla tarehe $300 /2010
            LICENSING AGENCY)                     AGNES T. Making
                                         ewe Mkufurnsi Xifima f! Auanziea farehe (05/2010
fa be Statician from !° February, 70) 2                     Joruine Exige.
ALINDA NaTHANAEL LEMMA
                                               WIZARA YAMALIASILINAUTALIL
 WIZARAYA MAENDELEO YA MIFUGONAUVUVI:
                                         Auwa Mitfadhi Wanyvame Port Daraja la! kwancia tarehe
Awwa Afiwyfine) Kilimo HW duanzia tarele f 5/0420                a fOs/7009
GoprRey CHRISTOPHER                               Epwin WN, AKECH
Awwa Miufins! Kilinte ff auanzia tarehe 22/02/2010                Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka — finacndeled
Renasra ML Sunentaww                               fazama Unurasa wa 35))-

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, 5.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi yo sila Jeena.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)