A Laws.Africa project
7 November 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-11-07 number 45

Download PDF (1.3 MB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 95
                                                          7? Novemba, 2014

 TOLEO NA. 45
                                            Cal
 BEI SH. 1,000/=                            LA                  DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                              a {}——. =

                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                    Craxeti                              YALIYOMO

                   Taarifa ya Rawaida      Uk
                                                         Tuarifa ya Kawaida     (Ik
 Notice re-Supplement 000.00 ccc eee. Na. O84            ]    Nant ya Kudutwajina la Meniliki wa Kipande
 Appointment of Regional Commissioners .. Na, 984          2       Cha Arabtece ss suse Be an Na, 993              4
 Appointment of Permanent Secretaries ....... Na, 986        2    An [Extra Ordinary Meeting of Board
 Appointment of Regional Administrative                      Members {S40CIM INVESTMENT CQ,
  OCHOUAPIOS is sevens ssscctisiicatuiiies. oo SaidseaaeRL ORF  3       LAPSE vec coiensencentircienia strat meneras Na, 904
 Appointment ofAmbassadors .00.000c0.00..Na.988                                                 4
                                  2    Uthibitisho wa Mirathi cic Na. 9056                4
 Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ........... Na, 989/00     3    Chnage of Name By Deed Poll ow. Na, 997              4
 Kupotea kwa Leseni ya Makavi...0.0.0....Na.991           a    Inventory of UnclaimedProperty.....0..0.... Na. 998
 Kupotea kwa Barua ya Voleo occ. Wa, 992                                                   5/6
                                  3    VANEARO cece cccecsererceessueussesesveseseesseencece. Na, 990   7

 PAARIZA vA Kawarna Na, Od                          Order under the Sacial Security Regulatory Authority
  Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Order,                (Annual Levy), 2014 (Government Notice Ne, 449
Regulations, Notice and Kanuni as set out belowhave been              of 2014),
issued and are published in Subsidiary Legislation              Order under the Interpretation of Laws Act
Supplement No. 44 dated 7" November, 2014 to this                 (Government Notice No. 450 of 2014).
iunber of the Caverre:—                           Regulation under the Weight and Measures iMetrological
Sheria Ndego za (Ada ya Leseni za Biashara) za                   Control ol Water Meters), 2014 (Government Natice
  Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa, 2014 (Tangazo                 No. 451 of 2014}.
  la Serikali Na, 445 la mwaka, 2014),                   Notice under the Urban Authority (Rating) Notice
Sheria Ndogo za (Ushuru wa Hudutna} za Halmashauri                 (Declaration of Ratiable Areas}, 2044 (Government
  ya Wilaya ya Ludewa, 2014 (Tangazo la Serikali Na.              Notice No. 452 of 2014).      :
  446 la mwaka, 20144,                           Netice underthe Petroleum (Exploration and Production}
                                         (Crovernment Notice No. 453 of 2014},
Sheria Ndogo #a Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa
  (Ulinzi Shirikishi) za mwaka 2014 (Tangazo la              Ranuni za Kudumu za Halmashaurt ya Wilaya ya Rorva
  serikali Na. 447 la mwaka, 2014),                       za mwaka, 2014 Clangaze la Serikali Na. 484 la
                                         mwaka 2014),
Sheria Ndogo va (Usati wa Mazinuira) za Halmashauri
                                       Kanuni va Kudumu za Halmashauri ya Manispaa ya
  ya Wilaya ya Ludewa, 2014 (Tangazo la Serikali Na,
                                         Shinyanga va mwaka 2014 (Vangazo la Serikali Na,
  446 la mwaka, 2014),
                                         435 la mwaka, 2014).
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushiriki
                                     ano na mengineya, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti, Yapelekwe kwa Mhariri
                                 , Ofisi ya Rais —Menejimenti ya
                                               Utumishi
   wa Umma, §.1..P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya
                                      Jumomest ya hile Aum,
              Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu we Serikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)