A Laws.Africa project
12 December 2014

Tanzania Government Gazette dated 2014-12-12 number 50

Download PDF (2.8 MB)
Coverpage:
                                                            ISSN 0856 - 0323
   MWAKA WA 95
                                                          12 Desemba, 2014
   TOLEO NA. 50

   BET SH. 1,000/=
                                                         DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUN GANO
                           WA TANZANIA
                               ——t }--——_
                                           —.                          Linatolewa kwa Idhinj ¥a Serikali
                                           na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                 Crareli


                            ~ YALIYOMO~
                      Tharifu va Rawaida Uk.                                   if

  Notice re Supplements occ                                            Tuarila ya Kawaida Lic,
                       .   Na. 1080    7    Appoinment ofAuthorized Oficer....
 Appointment of controller and                                           ... ~ Na liee-6  LOH
                      Auditor
   Creneral sc.Afaatetecuanrsadeayaayssees                 Uthibitisho na Usimamizi wa Mirat
                       yhegacied’s Na. ]081                       hi..... Na (007-9   [112
                                 7
 Appointment of Permanent Secret                      SPREEI coeenrrsnaniserns sien
                                                         t gaia eee Ma, Ji00
                     ary... Na, 1083     4                                    12
 Kupotea kwa Hati za Limiliki Ardhi                     Orodha va wakaguzi ambaye wir
                    ...........,, Na. 1083-8 8/9                    hechagu-
 Kupotea kwa Leseni va Maka                         liwa kukagua Magarin cscs
                     zi Ma 108990       9                         Na TiO) 1316
 Supotea kwabarua Toleo ya Haki ya                     Inventory of Unclaimed PrOPETY.
                       Kumilik;                               cee Na. 1102-3 22
  APP ose cteccpeccecctscuussteenee
                   eccneesec J  Na loot  ie
 TAARIFA vA KawaiMa. O80                        Regulation under the veterinary (Rec
                                                       ognition of
   Notice is hereby giventhat Sher                    Livestock training Institutions and
                   ia Ndogo, Hati rasmi                           compains under-
 and Regulation as set out bel                          taking veterinary practice) 201
                 ow have been issued and                             4 (Government Not ice
 published in subsidiary Legistra                         No. 446 of2014},
                 tion Supplement No. 49
 dated 12" December, 2014 to this
                  number of the Geaceste—
 Sheria Ndogo (Ada ya macndeleo                     Creneral Notice No, 108 |
                 ya Elimu) za Halmashauri
   va Manispaa ya Lindi ya 2014 (Tan
                    gazo la Serikali Na,       THE CONSTITUTION OF THE
  485 lanwaka SOL),                                      UNITED REPUBLIC OF
                                            TANZANIA, 1977
 Shetia Ndogoza ( Janzishaji wa Mfu
                   ko wa A fva ya Jamii za
  Halmashauri ya Wilaya ya Gair                                   NOTICE
                   o, 2014) (Tangazo la
  Serikali Na. 48¢la mwaka 201
                 Ay.                         APPOTNTMENT GF CONTROLER
 Mati Rasmi ( Uanzishaji wa Bod                                        AND
                i ya huduma za Afyva) za                  AUDITOR GENERAL
   Halmashauri ya Wilaya yeGair
                  o, 2014 (Tangazo la           itis hereby for general informat
   Seri
    kali Na. 485 la mwaka 201 Ay                                      ion that Mussa
                                                             dunia
                                    ASSAD having been appointed Cont
                                                      roller and Auditor
                                    General by the PRESIDENT, took pres
                                                      cribed oaths on the
 Malangazo vahusuya mali a wat
                 ! waliofariki, kuvunja mikatabs
kw aum tla yew fa kuchap ctw                   “a ushirikiana na mengineyo, yaki
               akatika Gazcti, Yapelckwe kwa                     wa va manutaa
—_Umma, 8.L.P. 2483, Dar                  Mhar iri, Ofisi ya Rais —Menejimenti
                esSalaam, Simu_zaOf                        ya Utumishi wa
                                isi 2118531/4, _Kabla_ya Jumamo
              .
                                                sj vaAlladunia
             Limepigwa Chapa na Mpigacha
                 .   =
                          i  ft
                           pa Mkuu wa Serikali. Dares Sala
                                  I  ~  +
                                               ~
                                           am —Tanzania
                                                   “ps  .


(Download complete gazette PDF)