A Laws.Africa project
2 January 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-01-02 number 1

Download PDF (721.6 KB)
Coverpage:
                                                   ISSN O8S6 - (323
                             a VE Tr    eile
                          eg      aes
MWAKA WA 96                                            02 Januari, 2015

TOLEO NA. 1            GAZETI
BET SH. 1000/=                                         DAR ES SALAAM


            JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


                    Linatolewsa kwa Idhini ya Serikali na
                       Kuandikishwa Posta kama
                               Gaseti                         YALIYOMO
                Taarifa ya Rawaida Lk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.

Notice re Supplement ......... ccc Ma |       |      Hani ya Kututwa Jina la Mimiliki wa Kipunde

Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi 0000. Nal2-3   12      ha Areiccnes vane antici Nae dS            Z
                                 Deed Poll on the Change of Name..0...Na. 6-7     2-
Kupotea kwa Leseni va Makagi on. Mal           2
                                 Inventory of Unclaimed Properties o0000..Na.8-9    3-4

TAARIEA ¥A Kawaiba Na. |


   Notice is hereby Given that Sheria Ndoge and         Kanuni za Kudumu za Halmashaurt ya Wilayva ya Manispaa
Kanunt as sel out below have been issued and are           ya Singida, 2014 (Tangazo la Serikali Na. 3 la Mwaka
published in Subsidiary Legislation Supplement No. |         2015).
Dated 02" January, 2015 to this number of the
                                 Kanuni za Kudumu za Halmashauri va Wilaya ya Mbeva,
Crossettes-
                                   2014 (Tangazo la Sertkali Na. 6 la Mwaka 2015),
Sheria Ndowe za (Ushuru wa Masaka} za Halmashauri ye
  Wilaya ya Tunduru, 2014 (Tangazo la Serikali Na. | la     ‘TaAARIFA ¥A Kawaroa Na. 2
  Mwaka 20173).                            KUPOTEA RWA HATE YA RUMILIKD ARDHI
Sheria Ndoge za(Ushuru wa Maliasilina Yvanzo vyva Maiil            Sheria va Uaneikishet wa atreiti
  za llalmashauri ya Wilaya va Tunduru, 2014 (Tangazo                  (Sura 334}
  la Sertkali Na. 2 la Wiwaka 2015).
                                   fat! Manrhori: 38890
Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya           ted: Riwanja Na. 1330 LO Na 81651, Kitalu*G*
  Wilava va Tunduru, 2014 (Tangaza la Serikali Na. 3 la     Traits Jim Dae es SALAAM,
  Mwaka 2015).
                                    Paakied IMieroLews kKwamba Hati ya kumiliki ardhi
Hatt Rasmi (Wanzishap wa Rodi va Huduma va Afyal ya        Vivetajwa hape juu imepotea na cinakusudia kutoa Hati
  Halmashauri va Wilaya ya Tunduru, 2014 (bangacela       mpya badala yake iwape hakuna kipingamiat kwa muda
  Serikali Na. 4 la Mwaka 2004)

Matangazo vahusuyo mali aa watu waltofariki, kuvunja mikataba va ushirikiano na mengineyo, yakewa ya manulaa
kwaumma yaweaa kuchapishwa kalika Gavel, Yapelekwe kwa Mheriri, Ofisi va Rats —Menejyimenti va Utumishi
  wa Umma, $.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Offsi 21:8531/4, Kabla ya Jinteamos! vor kilo fiaice,

            Lamepimwa Chana na Mpipachapoa Mkuu wa Serrkali, Gar es Salaam = Tana


(Download complete gazette PDF)