A Laws.Africa project
8 May 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-05-08 number 19

Download PDF (1.3 MB)
Coverpage:
                                                            ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA96                                                          8 Mei, 2015
TOLEO NA.19
                     GAZETI
BEI SH.1,000/=                                               DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                             OO
                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                           Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti


                            YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                           Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ..0.......cccccescesseseessesesseeeees Na.331 7  Usimamizi wa Mirathi ..00..........ccceccsesessee sesseesees Na.337     9
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.......... Na. 332-3       8  Tangazo la Kuuza Kiwanja........cccccceseccscssseeses Na.338         9
Kupotea kwa Barua ya Tole........cccccsseeeseeees Na.334     8  Special Resolution ..........ccccecsssssesseessessessseees Na. 339-41 10/1
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi...... Na.335
                                    Deed Roll cscsvssscssssesverxsssversswesseneiescrartestescearasevests Na.342 11
                                 8
                                    Designation of Land for Investmeni
Matengenezoya Mirathi ......... cc ccsssseeeeeees Na.336     9   PUPPOSES 00... eessesecesesssssecscsescceeceeesescesenseseses Na. 343-4  12


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 331
                                    Sheria Ndogoza (Hifadhi ya Mazingira) za Halmashauri ya
  Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Orders and          Manispaa ya Musoma za mwaka 2015 (Tangazo la Serikali
Kanuni za Kudumuasset out below, have been issued and           Na. 179 lamwaka 2015).
are published in Subsidiary Legislation SupplementNo. 18
dated 8" May, 2015 to this numberofthe Gazette:-            Order under the Criminal Procedure (Appointment of
                                     Officer’s for Reporting of Handwriting) Order, 2015
Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) (Marekebisho) za              (GovernmentNotice No. 180 of2015).
  Halmashauri ya Manispaa ya Musomaza mwaka 2015
  (Tangazola Serikali Na. 176 lamwaka 2015).             Order under the Urban Planriing (Musona Planning Area)
                                      Order, 2015 (Government Notice No. 181 of2015).
Sheria Ndogoza (Usajili wa Teksi, Daladala, Bodaboda na
  Gari za Kukodi) za Halmashauri ya Manispaa ya Musoma        Order under the Urban Planning (Kibaha Town Council)
  za mwaka 2015 (Tangazola Serikali Na. 177 lamwaka            (Master Plan) Order, 2015 (Government Notice No. 182
  2015).                                 of2015).

Sheria Ndogo za (Kodi ya Majengo) za Halmashauri ya          Order underthe Antiquities (Declaration ofNkurumah Hall)
  Manispaa ya Musomaza mwaka2015 (Tangazo la Serikali          (Protected Object) Grder, 2015 (Government Notice No.
  Na. 178 lamwaka 2015).                         183 of2015).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatabaya ushiri.iano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umima yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Of<i ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma,S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, ‘ar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)