A Laws.Africa project
12 June 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-06-12 number 24

Download PDF (1.0 MB)
Coverpage:
                                                       ISSN 0856 - 0323




MWAKA WA 96                                                  12 Juni, 2015

TOLEO NA, 24            GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                          DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          —_(}—_———_




                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                        Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti


                         YALIYOMO

                 Taarifa ya Kawaida Lk.                         Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement 0 eee Nadal             9    llani va Kufutwa jina la Mmiliki wa Kipande
Rupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi0... Na.422-7 9/10         cha Ardhrig ava a ain Na.431                11
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki               Uthibitisho na Usimamiszi wa Mirathi ..........Na.432-3   11
 ACnOn ansaid Sanaa nae aaa Na4?78            [1    Tangazo kwa UMMA...ccstcsteesteee sceesteessseneeee Na.434  12
Kupotea‘Kuungua kwa Leseni ya Makazi.Na.429-30     11     Inventory of Unclaimed Property ............- Na434A     13


TAARIEA YA Kawaiba Na. 421
                                  TaAARIFA YA Kawalia Na, 42
 Notice is herebygiven that Regulations as set out below
has been issued and is published in Subsidiary Legislation        KUPOTEA RWA HAT] YARUMILIR] ARDHI
Supplement No. 23 dated 12" June, 2015 to this number of              Sheria pe Ganditistiaji wa Ardit
the Gacetie:-
                                                (Sura 334)
Regulations under the Law of Marriage (Amendment of          Heat! Nambari: 20746,
  Forms and Fees) 2015 (Government Notice No. 223 of
                                    Afmifitt alfveanditishwes Cinku Mri & Amina MEE.
 2015}.                                Ardhi: Kiwanja Na. 50, Kitalu Na, ‘AA’ Makulumla Dar
                                  es Salaam,
                                    Afwombaji: Satin ALMAS SALUM MSIMAMIAL WA MIRATII
Notice is hereby given that the following Bill to be        YA AMINA MEE (MAREHEMU,
  Submitted io the National Assembly is Published in
  Spectal Bill Supplement No. 1 dated 12th June, 2015 to       Taakica [IMeviiicwA kwamba Hati ya kumiliki ardhi
  this number of the Gazette:-                  iliyotajwa hapo ju imepotea na ninakusudia kutea Hati
                                  mpya badala yake iwape hakuna kipingamizi kwa muda wa
A Bill for An Act to impose and alter Certain taxes duties     mwezi mmoia takes larehe ya tuarifa hil ttakapotangazya
 levies fees and to amend certain Written laws relating to    katika Gazeti la Sertkall.
 Collection and Management of Public revenues.

 Malangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushir?.iano na mengineyo, yakiwa ya manutaa
 kwa umina yaweea kuchapishwa katika Gazeti. Yanelekwe kwa Mhariri, Ofsi ya Rais -Menejimentiya Utumishi wa
    Umma, 5.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 21I8531/4 abla va Simamoss ve Rife fuss,
                                        i

            Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Gar cs Salevia —Taneania


(Download complete gazette PDF)