A Laws.Africa project
10 July 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-07-10 number 28

Download PDF (1.6 MB)
Coverpage:
                                                               ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 96                                                         10 Julai, 2015

TOLEO NA. 28                 GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                                  DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                ——_{}
                            Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                              Kuandikishwa Posta kama
                                      Gareti                               YALIYOMO
                Taarifa ya Kawaida Uk.                              Taarifa va Rawaida Uk.
Appointment of Court ofAppeal Judges... Na 490   2]              Vyama vya Wafanvakazi Vilivyosajiliwe ....... Na.d97 23
Kupotea kwa Hati va Kumiliki Ardhio... Wa. 491-4 21/2              Kampuni Iliyebadilisha Jina... aeqnesed Na.4d98 23
Kupotea kwa Leseni ya Makazi oe Na. 495 22                    Kupotea’Kuungua kwa Leseniya Mahazi....NWa.499      23
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Haki ya                        Deed Poll by Change ofName........... exedbned Na. 500023
 FOIA EAT bevsccs ccnsrcteat ceseerant tater ennieparvenes fas Wa496  22      Kusajiliva Wataalamnwa Ununugin Usavi.. Na, S01 24/7


TAARIEA YA Kawalba Na. 490
                                         TAARIFA YA KLAWAIA Mal 49 |
THE CONSTITUTION OF THE UNITED REPUBLIC OF
       TANZANIA, 1977                                KUPOTEAKWAHATI VA SUMILIBEARDHI
                                                Sheria ya Candthishaji wa Archi
                NOTICE
                                                        (Sura 334)
  APPOINTMENTOF COURT OF APPEAL JUDGES
                                            Hatt Nambart: 93483,
  It is hereby notified for general information that, the
                                            Mmitiki alipeandikishac, Bursin Caactia Maswi Na
following, having been appointed Court of Appeal Judges               ZAWADT ELIAKIM Masi.
ofthe Court of Appeal of Tanzania by the President, took                Ardit; Kiwanja Ma. i249 Kifala “r Pugu Kajiungeni
prescribed oaths on the 16" of June, 2015 before entering
                                           Manispaa va llala.
upon duties of their respective offices:                        HWoowbaji: Euiaking Ciactia MaASwi sa ZAWADL ELLARIM
  (i)   Mi. AUGUSTINE GHERABAST MAWARIIDA,                    Maswi.
      Court ofAppeal Judge.
                                            Taagiva dsetonioc. Kwamba Hati ya kumilikt ardhi
  Gi}   Ms. STELLA Estick AuGustTINE MUGASIIA,
                                           iliyotajwa hapo fue cnepotea na ninakusudia kutoa Hai
      Court ofAppeal Judge.
                                           mpya badala yao 4 apo nakuna kipingamizi kwa muda wa
STATE HOUSE,                                     mwezi mmoja cokes tarche ya laarifa hii itakapotangazwa
Dar es Salaam,                    Ouaen VY) SEPUE,        katika Gawett la Serial.
  17" June, 2015               Secretary ta Cabinet

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushir:. ano na mengineyo, yakiwa ya manutaa
 kwa umima yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mbariri, Of. va Rais ~Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, §.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 21195314                   abla ya Sumamos!) va kita here,
                                                Lie

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikall, | seach Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)