A Laws.Africa project
7 August 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-08-07 number 32

Download PDF (5.7 MB)
Coverpage:
                                                    ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 96                                               7 Agosti, 2015

TOLEO NA. 32            GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                         DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          ———_+-—
                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                        Kuandikishwa Posta kama
                                Cazeti                         YALIYOMO

                 Yaarifa ya Kawaida Uk.                        ‘Taarifa ya Kawaida Uk,
Notice re Supplement 0... Na sso]                  Board Resolution ofthe Members of the
Appointment of Director of Elections .......Na, S90  2         COONIPMDYcas          hieieveiene ME OF  8
Inthe Court of Appeal of Tanzania at Tanga             Notice of General Meeting oo... Na 59-602        8/9
 and Dar os Salant oo... ceeeeececseeeeeseeee Na. 591-2 2/6
                                  Maombi ya Vibalivya Kutumia Magi... Na.603 10/24
Kupotea kwa Lesent Za Makazi ccc Ma SSG
Kufutwa kwa Leseni ya Makazi one Na594          6     Lihibitisho na Usimaniiv: wa Mirathi..Na.604-6     24
KupotenKuuneua kwa Lesent ya Makazi .. Na. 395      ?     Deed Pollon Change of Name oe Na. 607-8 25/6
Destenation of Land for Investment                 Kupetea kwa Hati za KumilikiArdhi.... Na G09-17 26°F
 PURPOSES i cacieinniieiain eeeORO:            OT    Inventory of Unclaimed Property... Wa. 618-20 28/50Taaita va KLawaAiaA SLA. So                     Rules under the Electricity (Development of Small Power
                                    Projects) 2015 (Government Notice No. 32] of 2015).
  Notice is herebygiven that Rewulations as set out below
have been issued and are published in Subsidiary          Order under the Road and Fuel Tolls (Exemption) (Strategic
Legislation Supplement No. 30 dated 7" August, 2015 to         Investor Slalus Project) (M/S Kagera Sugar Lid} 2015
this number of the Gazeffe--                      (Cravernment Notice No. 322 of 2015},

Regulation under the Electronic and Postal Communications      Order under the Excise (Management and Tarif)
  (Licensing) Amendment, 2015 (Government Notice No.          (Remission) (Strategic Investor Status Project) (MMS
  319 of2015),                             Kagera Sugar Ltd) 2015 (Government Notice No. 323 of
                                     2015}.
Regulation under the Electronic and Postal Communications
  {Value Added Services) 2015 (Government Notice No.        Hati va Kuvunjwa kwa Bungela Jarmburi va Muungano wa
  320 of2015).      .                       ‘Tanzania ya Mwaka 2015 (Tangazo la Serikali Na, 323.4
                                     lamwaka 2013).


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufia
 kwa umma vaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, §8.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla va Jumnias! va ile Sra.

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar os Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)