A Laws.Africa project
21 August 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-08-21 number 34

Download PDF (1.5 MB)
Coverpage:
                                        “as       a!
                                                                    ISSN 0856 - 0323
                                        pa bs fi  r                                          here        F
                                           a
                                                   fo
                                        we          43.
                                              doe
                                           I=
MAWAICA WA 96                                                           21 Agosti, 2005


TOLEQO NA, 34
                           GAZET
BET SH. 1,000/=                                    LA                   DAR ES SALAAM

                   JAMBHURTEYA MUUNGANO WA TANZANIA
                                     —— {hk
                                Linatolewa kava lihini va Serihkali na
                                  Kuandikishwa Posta kama
                                       Ciaveti


                                    YALIYOMO
                          faarifaya Rawanda Uk,                             laarifa va'Rawaida Lk.
Notice se Supplement.                      NaGds  25            Uleuvi wa Wajumbe wa Karmati va Uleusi
Appaintnent af Court of(Aace:i ides                                 ha Nidhimu va Madalali wa Mabaraza va
 and Eligh Court Jude eee Nad                      26            Ardhina Sowunbis..            Na. 656 28
Appointment af Regional Administative                              Lieuvi wa Wajuin bevwaa MabaraWA Va Agthi
 MGCLOTAOS yarsnance etennytr nen onaetinined rieaanitiacaaciti Na. 647 26            WENAUEDas icissaaciicinanaraneioneeen! Na. G27 28/0
hupoied Kwa [lati za KumilikhiArdhi...s., Na G48-0 2A                      Kearmpurtt llivalawil kistika Datiari lia
Rupoletkwi Baruava Poleo wa Kamiliki                               Nakaanpuintl vies 2) aes NaG58          20
 Arelit   ammeran           avai Mastek           27            Special ResoHtiow cucu, Niaso           2y
Ardhi iisvolokal iwackewe Kirput
                ni cha vaidi va                          Deed Pollon Change of Name cw. Mi G6           24
 Miakit      eich        tabtumna bien tavineenesteta itis NaGS2  27        Kupotea kwa Lesentva Mukavi oe. Na GG]-2 20°90
Hant va KRufubwasiaI Ia Minilikt wa Kipande                           Pes ranetoe oF Land tor lvestimerit
 cha Ardhi                Ma, G53 2778                       AULPUSES.               Ma. 663-4  30]
Kupotca’Kuunguakwa Leseniya Makavi.Na654-5                   28        bi entory alruvelatined Props.      Na, 665-7  313


l AARII    Rawal Na. 64s                                   :   a        hm   aca          .
          :     :                                 sheria Ndoge ga (Usali wa Masingirad zi Halmashaur) ya
  7       Kava      .      wag  aeRt          si           Manispaa va Bukoba, 2015 (Tarngaea li Serikili Na, 33 |
    olice
    Mee a is en  oy given
         teereby eiven |that         ert Ndogwe.
                           wri Ndoeiy, Order
                                  Paar,               la mwaka 2015).
                                                          :        -
Rewulations and Notice as Set ait below have been issued
and are published tn Subsidiary Levislation Supvee
                                                Sheria Ndoee va (Rodi va Majengo) va Halmashauri va
No. 32 dated 26° August 2015 to this number of #
                                                  Mianispaa ya Bukoba va nnwaka 2015 (Pangace la Serikali
                                                  Mit. 332 la iwakir 2015).

Shera Sdowo zat Uangishaji wa Bedi va Mfuke wa Elimu)
                                                Shera Ndogo va Hahnashauri va Manispaa va Guboba (Ada
 wal Haloshauriva Manispaa ve Bukoba, 201038 (Pungace
                                                   na Ushuru) 2075 (Tanwave la Serikalt Na 433 la nwa
  la serikall Nin 330 ba nwika 2005)
                                                   SOTA),


 Malanuiico vulusive: mali za wali waltofariki, Kuvunfa mikitiba vit ushirikiane na mengineyve, wikiwa ver Marfa
 kwa ultima Miweva kuchapishwa katika Gaveti Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimentiya Utumishiwa
     Umma. S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simul ga Ofisi 2TP853 04. Rabla yin ofrecer ver Aetie cheaece

                   Lampipara Chapa te Mpiuchapo MKib wa Serikali, Ukiees Salar — Caran


(Download complete gazette PDF)