A Laws.Africa project
28 August 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-08-28 number 35

Download PDF (2.9 MB)
Coverpage:
                                                                 ISSN 0836 - 0323
MWAKA WA 96                                                            28 Agosti, 2015

TOLEO NA.35                   GazET!
BEI SH. 1,000/=                                   LA                 DAR ES SALAAMI


                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                   ———_{(}-_—                              Linatolewa kwa ldhini va Serikalina
                                 Kuandikishwa Posta kama
                                          Caeeti                                  YALIYOMO                  |
                        Vuarila va Rawatda Uk,                              Jaarifa va KRawaida Uk
Kuajiriwa na Kukabidiwa Madaraka 0.00... Na,668          35             chad               cae     Na895   42
Designation of Land for Investment                              Benchmark Productionssulied(Spe chii"
 PUNPOSCS occurs teeccectineicarags aramreaminnparetgect Na.G69-70 36             Resolutio occ          .   vere Ma HEE 423
Kupotea kwa| lativa Kumiliki Ardhi oo... Naa?l           36            Coteena TanzaniaLt1 (Sipecial Reeselitany. Na. Gos  3
Notice re Supplement 2... Na672                  37            Perfect Engineering Works (Special
Katiba va Jambhuri va Muungano wa Tansania                          Reseruliany.         cece    .   Na. Gti  45
 (Ruuvisha Nishant) .....-.ce cece ccecceceeceseneeeeeee Na.g73-7      37/9      Change ol Neeby | deel Po II.        Ma 697-8  434
Kupoteakwa ati                  coon Ma, G7 B-87 F941           Kampuni Livelitwa katikia (aftarHila
                                                               1
Kupotea wa Leseniya Makavio.. 0. Na Gae                    a]       Makamputi..        est     Na Gee
Kupotca kwa Harua va Voloo oe, Na Gao                     4       Inventory oF fielaLined PyFOPRITY wee Ma FUE ae
Kupoteca‘Kuungua kwa Leseni ya Makazi.., Na G90) 41/2                    Designation oF Land for Inveslimen
Ardhiiliyokaliwa kwa Kipindi cha vaidi ya                           PHEpGats Sosa,
 Maik |B occ cect tees tense ee teeseeeeeeteeeneeeies NaGo]          42       Kupoteca Kwa HAUL cece
Hani va Kulvtwa Jina la Mmiliki wa Kipande                          Uthibitishe na Usimuniizi wa Mirathi 2... Ni
 CANAcccccsgens jess spccces tins scasanvancuernieraeiinnsaiisaan’ Na. G92  42       ‘Vangave la Wakala wa Tluduma va Misuu
Rusudic la Kuondoa “ui kwenye Kipande                             "VAIL .ccccesccsecrtcrteteereeeeetteee eee  Ma, POT  BG                            KUTHIBITIS HWA KAZINI
‘TaAAHIEA VA Kua Na. G68                                   SaARrey YW SARL eY
                                               Wooudas 1D.  oar
                TARURKURL
                                               Elizaber Bun
Awefive Uohwnguci i Auciig feretie 234204
Asisa 5. Iiposy                                       CHARLESaan i
AsiURA AL Matas                                       ALBERT PE. Naan
Passat AL TALEKAG
Prick SaAGiWaA                                        Kuthibithwa Kavini inaendelea - (cei whurusc we fA

 Matangazo yahusuyo mali za walu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineys, yikiwa ya manutaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti, Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
      Umma, §.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 21185314. Kabla va Jhencmiogs ver After fetes,

                  Limepigwa Chapa na Mpigachapa MAuu wasverikalt, Gar es Salaam — laneania


(Download complete gazette PDF)