A Laws.Africa project
2 October 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-10-02 number 40

Download PDF (1.5 MB)
Coverpage:
                                                    ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 96                                              2 Oktoba, 2015

 TOLEO NA. 40

 BEI SH.1,000/=                                        DAR ES SALAAM

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                            ———                        Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                          Kuandikishwa Posta kama
                              Gazeti


                           YALIYOMO

                   Taarifa ya Kawaida Uk.                   Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement .......c00.cccc ccs esrsereareas Na.8l4 1/2  Kupotea’/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .. Na. 826  4
Court Calender for the Year 2016.00.00... Na 815        2  Kufutwa kwa Leseni ya Makagzi oo... Na. #27 4/5
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi....... Na. 816-22 2/4      Kuhamisha Milki ya Leseni ya Makazi ........ Na. 828   5
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki               Uteuzi wa Wajumbe wa Mabaraza ya Ardhi
                                  Fie MUS sas ccrnussseyetaneaied Na, 829         4
 ARON onaiinsnsnnetnaa aie sent Na.8230            4  Appointment ofAuthorized Officer.......... Na. 830-2  4/6
Kupotea kwa Leseni ga Makai... ccc, Na $2d-5         4  Change ofName by Deed Poll ww... ee Na. $33        6

TAARIFA YA KAWaAIDA Na. 814                    Tangazo la Siku ya Uteuzi wa Wagombea Udiwani Kata za
                                   Bomang’ombe Hai (CCM) Bukene Shinyanga (CCM)
  Notice is hereby given that Tangazo, Regulations and        Msingi - Mkalama Singida (CHADEMA) Muleba -
Notice as set out below have been issued and are Published      Muleba (CCM) na Uyole Mbeya (CCM) mwaka 2015
in Subsidiary Legislation Supplement No. 38 dated 2"         (Tangazo la Serikali Na. 436 la mwaka 2015).
October, 2015 to this number ofthe Gazerre--
                                  Tangazo la Kufuta tarehe ya Uchaguzi na Kutangaza tarehe
Tangazola Kufuta tarehe ya Uchaguzi na Kutangaza tarehe        nyingine ya Uchaguzi wa Ubunge kwa Jimbo la Lushote
  nyingine ya Uchaguzi wa Madiwani Kata za             - Tanga na Jimbo la Ulanga Mashariki - Morogoro mwaka
  Bomang’ombe, Hai, Bukene - Shinyanga, Msingi-           2015 (Tangazo la Serikali Na. 437 la mwaka 2015).
  Mkalama singida, Muleba - Muleba na Uyole - Mbeya,
 mwaka 2015 (Tangazo la Serikali Na. 434 lamwaka 2014).      Regulations under the Police Force, Immigration and Prisons
                                   Service Commission (Immigration Service
Tangazo la Siku ya Utevzi wa Wagombea Ubunge kwa
                                   Administration) 2015 (Government Notice No. 438 of
 Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA)
                                   2015).
  kwa Jimbo la Lushoto - Tanga na Chama cha Mapinduzi
 (CCM) kwa Jimbo la Ulanga Mashariki - Morogoro
                                  Regulations under the Payment Systems Lecensing and
 mwaka 2015 (Tangazo la Serikali Na. 435 lamwaka 2015).
                                   Approval, 2015 (GovernmentNotice No. 439 of2015).

 Matangazo yahusuya mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa
                                                  ya manulaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya
                                                  Utumishi wa
    Umma, 5.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamost
                                           ya &ila Suma,

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dares Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)