A Laws.Africa project
9 October 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-10-09 number 41

Download PDF (2.1 MB)
Coverpage:
                                                            ISSN 0856 - 0323
                       GAZETI
MWAKA WA96                                                      9 Oktoba, 2015

TOLEO NA.41

BEI SH. 1,000/=                                                DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                ——_0--—-                            Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                               Kuandikishwa Posta kama
                                      Gazeti                               YALIYOMO

                        Taarifa ya Kawaida Uk.                         Taarifa ya Kawaida Uk.
                                      7    Withdrawal of Letter of Offer    ... Na. 860-2 12/3
Notice re Supplement 0.0.0... ccccccceeeeetereeeeees Na. 834
                                          Appointmen tofAuthori  zed Officer...... .....+ Na. 863 14
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 835-42 7/9
Designation of Land for Investment                         Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya
                                      9     Makazi(Sheria ya Utwaaji Ardhi) ..........0.... Na.864 14
 PULPOSES....sssssiessvivesesevsscverssuereregsersenenereeresern Na. 843
                                     10    Kampuni Iliyobadilisha Jina ......... eee Na.865     14
Kupotea kwa Leseni za MakaZi ............0 Na. 844-5
                                     10    Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi............ Na. 866  14
Kupotea kwaHati ya Haki ya Kiwanja......... Na. 846
                                          Inventory of Unclaimed Property ...........0 Na. 867 15/6
Ubatilisho wa Haki ya Kumiliki Ardhi...... Na. 847-59 10/2


TAARIFA YA KAWAIDA Na. 834                             Regulationas under the Budget Regulations (Amendment)
                                            2015 (Government Notice No. 444 of2015).
  Notice is hereby given that Order, Regulations and
 Notice as set out below have been issued and are published             Notice underthe Fire Arms and Ammunition Control (Date
 in Subsidiary Legislation Supplement No. 39 dated 9"                 of Commencement) 2015 (Government Notice No. 445
 Oktober, 2015 to this numberof the Gazette:-                     of2015).

 Order under the National Council for Technical Education              Notice under the Export Processing Zones (Declaration)
  (Grant of Autonomous Status to Police Training                   2015 (Government Notice No. 446 of 2015).
  Institutions) 2015 (Government Notice No. 441 of 2015).
                                          TAARIFA YA KAWAIDA Na. 835
 Order underthe National Council for Technical Education
  (Grant of Autonomous Status to the Tanzania                      KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDHI
  Correctional Services Academy) 2015 (Government                       Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
  Notice No. 442 of2015).                                         (Sura 334)
 Order underthe National Council for Technical Education
                                            Hati Nambari: 44031.
   (Grant of Autonomous Status to Dodoma College of
                                            Mmiliki aliyeandikishwa: Rosse MPEMBE.
   Education) 2015 (Government Notice No. 443 of 2015).

  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. abla ya Jumamosi ya kila Juma.

                 Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)