A Laws.Africa project
13 November 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-11-13 number 46

Download PDF (3.7 MB)
Coverpage:
                                                         ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 96                                                 13 Novemba, 2015

TOLEO NA.46

BEI SH. 1,000/=                                             DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                   Gazeti


                              YALIYOMO

                       ‘Taarifa ya Kawaida Uk.                        Taarifa va Kawaida Uk.
Notice re Supplement .........c.ccccceeeceseeeseeeenee Na. 1028 19     ChAADAN ssicssissssisesscnscncrniasnaars    Na. 1039   22
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ...... Na. 1029-33 19/20        ‘Taarifa ya Kusudio la KuhawilishaArdhi
Kupotea kwa Baruaya Toleo ya Kumiliki                    ya Kijiji kuwa Ardhi ya Kawaida ........ Na. [040-55 22/29
 ANCQ ssccumceccoraresuesesaavannanaconataneacecisenenaints Na. 1034 21  Ubatilisho wa Haki ya Kumiliki Ardhi.. Na. 1056-83 29/34
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ......00.0.000....Na.1035 21         Kampuni [liyofutwa katika Daftari la
Members’ Voluntary Winding-Up........... Na. 1036 2)             Makampumii on... ccc Na. L084                34
Kupotea kwaBaruaya Toleo........c cee Na.1037 21              Kampuni Iliyobadilisha Jina ......0000.00.... Na. 1085-95 34/5
Kupotea/Kuungua kwaLeseni ya Makazi... Na. 1038 22             Deed Poll on Change of Name ................ Na. 1096-7 35/6
llani ya Kufutwa Jina la Mmiliki wa Kipande                Inventory of Unclaimed Property........... Na. 1098-9 36/7


TAARIFA YA Kawatpa Na. 1028                        Notice underthe UrbanAuthorities (Kigoma/Ujiji Municipal
                                        ‘Valuation Roll) 2015 (Government Notice No. 517 of
  Notice is herebygiven that Order and Notice as set out
                                        -2015).
below have beenissued and are published in Subsidiary
Legislation Supplement No. 44 dated 13" November, 2015
                                      TAARIFA YA Kawalba Na. 1029
to this number of the Gauzette:-

                                         KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKIARDHI
Order under the Criminal Procedure (Ixtension of
                                           Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
 Jurisdiction) 2015 (Government Notice No. 514 of 2015),
                                                 (Sura 334)

Order underthe Magistrates Courts (I:xtension ofAppellate
                                       Hati Nambari: 31637.
  Jurisdiction) 2015 (Government Notice No. 515 of 2015).
                                       Mmmiliki aliyeandikishwa: Joserin Davip: NGONYANI NA
                                      Davip Miciiartl. NGONYANI.
Sheria ya Kodi ya Majengo ya Mamlakaza Miji Halmashauri
                                       Ardhi: Shamba Na. 29 Nkuza Halmashauri ya Kibaha.
  ya Manispaa ya Kigoma Ujiji (Tangazo la Serikali Na.
                                        Muombaji: Nico INSURANCE (TANZANIA) LIMITED,
  516 lamwaka 2015).


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba yaushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Mencejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuuwa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)