A Laws.Africa project
27 November 2015

Tanzania Government Gazette dated 2015-11-27 number 48

Download PDF (4.8 MB)
Coverpage:
                                                     ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 96                                            27 Novemba, 2015

TOLEO NA.48
                  GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                         DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          ©


                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina -
                         Kuandikishwa Posfa kama
                                Gazeti


                         YALIYOMO

                   Taarifa ya Kawaida Uk,                      Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement -...... teense Na. 1120 55/6          Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi...Na.1140       60
Notice the President of thef United                 [lani ya KuhamishaJina la Mmiliki wa
 Republic ofTanzania...   sisiers    .Na. 1121  56      Kipande chaArdhi........0....:eceeees Na 1141-2      60
Notice the Vice- presidentofthe United|               Kuhamisha Milki ya Leseni ya Makazi....... Na. 1143 60/1
 Republic ofTanzania ...          .Na.1l22  56     Designation of Land for Investment             :
Appointment ofthe Attomey: General.sing   Na. f 123  56      Purposes...          te      . Na. 1144-6 61/2
Appointmentofthe Regional Administrative              Kermpuni Zilizobaditisha Majina .... Na. 1147-9       62
 Secretary ...          ie    . Na. 1124 56     Uthibitisho wa Mirathi......... ee asi Na. 1150-2 62/3
Kupotea kwa Hati2zaa Kumiliki Ardhi.. Na. 1125-32 57/8       Inventory of Unclaimed Property ............. Na. 1153-7 63/83
Kupotea kwa Leseni za Makazi.............. Na. 1133-7  58/9    Tanga City Council Deposit of Valuation
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                Roll of2015 MMMM ESE                   Ba
 ATninimacninmmemioinanuuuca Na ISS S80

TAARIFA YA Kawalpa Na, 1120                     Order under the Wildlife Conervation (Prohibition of
                                    Resident Hunting) 2015 (Government Notice No. 538 of
  Notice is hereby given that Proclamation, Order,          2015).
Regulation, Notice and Kanuni za Kudumu as set out
below have been issued and are published in Subsidiary       Order under the Road and Fuel Tolls (Exemption) (M/S
Legislation Supplement No. 45 dated 27" November, 2015         Bam International) (Rehabilitation of Kilimanjaro
to this number of the Gazeite:-                     International Airport) 2015 (Government Notice No. 539
                                    of2015).
Proclamation under the Public Holidays (Deferment ofthe
  Independence and Republic Day - 9th December, 2015        Order under the Excise (Management and Tariff)
  Public Holiday) 2015 (Government Notice No. 537 of          (Remission) (M/S Bam International BV) (Rehabilitation
  2015).                                of Kilimanjaro International Airport) 20 15 (Government
                                    Notice No. 540 of 2015).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)