A Laws.Africa project
8 January 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-01-08 number 2

Download PDF (1.4 MB)
Coverpage:
                                                         ISSN 0856 -0323
MWAKA WA 97                                                   8 Januari, 2016

TOLEO NA.2                GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                             DAR ES SALAAM

              ~ JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                              SO
                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                 Gazeti                             YALITYOMO

                     Taarifa ya Kawaida Uk.                         Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re SUPPIGIMENE sescescsssocserseseeeveveenseendieanees Na. 29 63/4  Final Meeting in Members Voluntary
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi............ Na.30 64           Winding Up...... .scassssssnesssseeweresecmnnreneess Na.32-3 65
Ilani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa                    Makampuni Yaliyobadilisha Jina................ Na. 34-53 65/8
 Kipande cha Ardhii us... ceececeeeeseseseeeeeeeeteees Na.31 64 °     Inventory of Unclaimed Property .............+ Na. 54-5 68/9TAARIFA YA KawalDA Na. 29                          Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya
                                        ya Kilwa, 2016 (Tangazola Serikali Na. 22 lamwaka 2016).
  Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Regulation,
Orders and Kanuni za Kudumu asset out below have been            Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya Wilaya
issued and are published in Subsidiary Legislation               ya Bariadi, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 23 la mwaka
Supplement No. 2 dated 8" January, 2016 to this number             2016).                    ‘
of the Gazette:-
                                      Sheria Ndogo za (Ushuru wa Magulio na Minada) za
Sheria Ndogo za (Kodi ya Huduma) za Halmashauri ya               Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi, 20:6 (Tangazola
  Wilaya ya Kilwa, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 19 la            Serikali Na. 24 lamwaka 2016).
  mwaka 2016).
                                      Sheria Ndogo za (Hifadhi ya Mazingira) za Halmashauri ya
 Sheria Ndogoza (Hifadhi ya Mazingira na Vyanzo vya Maji)           Wilaya ya Bariadi, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 25 la
  za Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa, 2016 (Tangazo la            mwaka 2016).
  Serikali Na. 20 lamwaka 2016).
                                      Sheria Ndogo za (Ushuru wa Mazao) za Halmashauri ya
 Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Bodi ya Mfuko wa Elimu)            Wilaya ya Bariadi, 2016 (Tangazo la Serikali Na. 26 la
  za Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa, 2016 (Tangazola             mwaka 2016).
  Serikali Na. 21 lamwaka 2016).
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayawezakuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)